Hulshorst weer plat onder vliegverkeerlawaai

HULSHORST/REGIO - Op initiatief van Teuge Airport en het Nationaal Paracentrum Teuge is een notitie opgesteld over routevarianten van en naar Lelystad Airport. Die notitie is in de afgelopen dagen met veel bijval ontvangen en door de opstellers aan de staatssecretaris aangeboden om de voorgestelde alternatieve route B++ (dat is de oorspronkelijke route Apeldoorn - Leuvenum - Hierden/Hulshorst) te onderzoeken en mee te nemen in de vastlegging vliegprocedures voor Lelystad. 

De CDA-fracties van Ermelo, Harderwijk en Nunspeet hebben kennisgenomen van deze ontwikkelingen en maken zich zorgen dat de in het verleden als niet reëel beoordeelde vliegroute B++ alsnog als de beste oplossing wordt gekozen met alle gevolgen voor de inwoners van o.a. Leuvenum, Hierden en Hulshorst. Alhoewel er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden vragen de CDA-fracties voor deze ontwikkeling maximaal aandacht van de respectievelijke colleges.

In de publieke belangstelling voor Lelystad Airport staat met stip op één de vliegroutes. In het Aldersadvies Lelystad is een aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan de vliegroutes moeten voldoen. Een van de mogelijke vliegroutes was de route Apeldoorn - Leuvenum - Hierden/Hulshorst. Op grond van het niet kunnen voldoen aan die gestelde randvoorwaarden is die route toentertijd als niet reëel afgedaan, maar wordt nu in de notitie als 'nieuw en beste alternatief' gepresenteerd.

In opdracht van de staatssecretaris wordt er een second opinion over de vliegroutes Lelystad uitgevoerd waarvan, naar verwachting, eind september het eindrapport gereed zal zijn. De drie fracties zijn zich ervan bewust dat elke te kiezen route voor- en nadelen voor de verschillende gemeenten en haar inwoners kent, dat is nu eenmaal de consequentie van vliegroutes. Gelijkertijd is het ook bekend dat het gebied Apeldoorn – Ermelo - Harderwijk - Nunspeet al behoorlijk wat vlieglawaai te verduren krijgt, denk daarbij aan de laagvlieggebieden voor militaire helikopters en staaljagers. Bovendien maakt het gebied ook deel uit van de prachtige Veluwe en derhalve zijn de aangedragen argumenten van 'Redt de Veluwe' ook hier 1 op 1 toepasbaar. De CDA-fracties hebben over deze ontwikkelingen vragen aan hun colleges gesteld met als kernvragen hoe hun college hier mee omgaat en wat zij als tegenactie gaat ondernemen. 
 

Meer berichten