Logo nunspeethuisaanhuis.nl


Wethouder Gert van den Berg samen met vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, de gemeenteraad en de energiecoöperatie Nunspeet Energie.
Wethouder Gert van den Berg samen met vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, de gemeenteraad en de energiecoöperatie Nunspeet Energie.

Gemeente Nunspeet start duurzaamheidscampagne 'Nunspeet leeft Natuurlijk!

Nunspeet - De gemeente Nunspeet startte donderdag 14 december de duurzaamheidscampagne 'Nunspeet leeft Natuurlijk'. Wethouder Gert van den Berg onthulde het logo en de leus van de campagne: Ik geef door! Jij toch ook?

Want natuurlijk leven in Nunspeet, dat is best logisch. We wonen midden in prachtige natuur met bossen, heide, stuifzand en water. Daarom geven we graag terug wat we gebruiken. Wat betekent dit? Door ver-duurzaming van het wonen, leven en werken in Nunspeet, door te delen zetten we in Nunspeet gezamen-lijk voor 2050 de CO2 teller op nul. We produceren de energie die we gebruiken duurzaam. Energie uit zon, bodem en wind. Een energieneutraal Nunspeet betekent een frisse toekomst voor onze kinderen.

Duurzaamheidsambitie
Wethouder Gert van den Berg is blij met de campagne: "De gemeente Nunspeet is een ambitieuze ge-meente op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie. Het uitgangspunt voor de gemeentelijke ambitie is 50% reductie van CO2 in 2025 en 100% in 2050. Deze ambitie is hoog en vraagt ook een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor de andere actoren; de ondernemers, de inwoners en de maat-schappelijke organisaties. Daarom hebben we deze campagne ook opgestart. We moeten het samen doen, samen geven we door".
De ambitie kan alleen gerealiseerd worden indien alle partijen deze ondersteunen en er naar handelen. De gemeente zet er dan ook op in om ook bewoners, bedrijven en verenigingen en recreanten te betrekken. De gemeente geeft het goede voorbeeld en motiveert, verbindt, faciliteert en investeert tijd en geld.
Informatieve website in de lucht
Vanaf vandaag vindt u op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl de eerste aanzet, de initiatieven en de oproep om mee te doen.

Local heroes
Een van de eerste initiatieven waar we mee gaan starten, zijn de Local Heroes. Jaarlijks zet Nunspeet Leeft Natuurlijk drie lokale duurzame initiatieven in het zonnetje
Een school die zijn nek uitsteekt en een concrete duurzame stap zet, een bedrijf dat verder gaat dan zijn wettelijke verplichtingen bij het verduurzamen van het productieproces bijvoorbeeld of een burger die met zijn buren het hemelwater opvangt en hergebruikt. Kent u zo'n initiatief? Meld ze aan voor de groslijst. In maart 2018 volgt een shortlist waar heel Nunspeet op kan stemmen. Meer informatie op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

Meer berichten
Shopbox