Logo nunspeethuisaanhuis.nl


Leerlingen werken met EduScrum
Leerlingen werken met EduScrum (Foto: Nuborgh College Veluvine)

Scrummen op Nuborgh College Veluvine

Nunspeet - Nuborgh College Veluvine vindt goed onderwijs belangrijk. Bij goed onderwijs hoort dat docenten nadenken over nieuwe manieren van lesgeven. Zo zijn er nu leerlingen die binnen het vak Dienstverlening & Producten kunnen kiezen om te werken via EduScrum.

Scrum in het bedrijfsleven en op school

Leerlingen op Nuborgh College Veluvine werken vaak aan projecten die door de vakdocenten zijn geschreven. Deze projecten zijn te groot om alleen te maken. Om die reden worden de leerlingen ingedeeld in teams; zo leren de leerlingen met elkaar samenwerken. EduScrum geeft aan deze manier van werken een nieuwe dimensie.

EduScrum is niet zonder meer ingevoerd. Nuborgh College Veluvine heeft goede contacten met het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zien we vaak dat de samenwerkingsmethode scrum wordt toegepast. Dit is één van de redenen geweest om leerlingen de keuzemogelijkheid aan te bieden om met EduScrum te werken. Scrum is voor de leerlingen dus een goede voorbereiding op de maatschappij.

EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm. Leerlingen worden in teams geplaatst en moeten werken aan projecten. De leerlingen plannen en bepalen zelf hun activiteiten. Daarbij houden zij zelf de voortgang bij. De docent is actief en betrokken op het proces en coacht de leerlingen.

Opbrengsten

Bij EduScrum werken leerlingen dus samen. Een groot project wordt onderverdeeld in kleinere taken. Voor die taken krijgen de leerlingen een bepaald aantal weken. Leerlingen werken aan de taken door post-its te plakken op een groot planbord. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld aangeven of ze een bepaalde taak nog moeten doen, ermee bezig zijn of het al hebben afgerond. Daarbij geldt dat leerlingen zelf criteria stellen. Zo moeten de leerlingen nadenken over de vraag wanneer een taak voldoende is afgerond.

Het werken volgens EduScrum zorgt ervoor dat leerlingen beter overzicht en een heldere structuur hebben. Bovendien zorgt deze manier van samenwerken ervoor dat leerlingen meer plezier en verantwoordelijkheid ervaren. Uit onderzoek blijkt ook dat de resultaten van de leerlingen die met EduScrum werken beter zijn.

Leerling als eigenaar

De leerlingen die werken met EduScrum zijn heel tevreden. Zo zegt Anne-Gert Wessels: “ik heb meer overzicht.” Flynn Goosen zegt over EduScrum: “we kunnen constant zien wat we doen en gaan doen.” Door middel van EduScrum biedt Nuborgh College Veluvine de leerlingen meer maatwerk aan. Daarnaast maakt EduScrum gepersonaliseerd leren mogelijk. De kracht van EduScrum is dat de leerling eigenaar is van het groeps- en leerproces. Zo gaan leerling goed voorbereid de maatschappij in.

Meer berichten
Shopbox