Logo nunspeethuisaanhuis.nl


De volledige kieslijst van CDA Waalwijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is bekend.
De volledige kieslijst van CDA Waalwijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is bekend.

Lokale CDA-afdelingen trekken in het Airport Lelystad-dossier gezamenlijk op

Nunspeet - Lelystad Airport en specifiek de vliegroutes staan volop in de belangstelling. De discussies over de juistheid van de gegevens over bijvoorbeeld overlast door vliegtuiglawaai en de incomplete invulling van de Milieueffectrapportage leiden ertoe dat ook de Tweede Kamer zich druk maakt over het dossier Airport Lelystad met daaraan gekoppeld de voorgestelde vliegroutes. Reden voor een groot aantal CDA-fracties van de Noord-Veluwe waaronder die van Nunspeet, de Achterhoek en West-Overijssel het gesprek aan te gaan met de CDA Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Evert Jan Slootweg.

De realisatie van Airport Lelystad leek jaren terug een relatief eenvoudig te lopen traject te worden, het tegendeel is echter waar. Gaande de jaren zijn de discussies steeds harder en omvangrijker geworden. In september van dit jaar hebben de CDA-fracties van de Noord-Veluwe al een oproep naar de CDA Tweede Kamerfractie gestuurd met daarin de kernpunten het 'ontzien' van de Veluwe, het aandringen om sneller met een herziening van het luchtruim te komen, de invulling van de overheid als betrouwbare partner en het wegnemen van de onduidelijkheden rondom de Milieu Effect Rapportages (MER).

In het overleg van maandagmiddag jl. werd duidelijk dat deze vier kernpunten nog steeds zeer belangrijk zijn. De oproep van de aanwezige CDA-fracties, ondersteund door de vertegenwoordigers van de stichting 'Red de Veluwe' en 'Hoog over Wezep', aan de beide CDA-Kamerleden was heel duidelijk. Wees je bewust van de gevoelens die bij heel veel inwoners van Gelderland en Overijssel over dit onderwerp leven. Wees kritisch tijdens de aankomende behandelingen in de Kamer en leg de nadruk op duidelijkheid en betrouwbaarheid waar het CDA voor staat, ook als dat betekent dat de opening van Airport Lelystad wordt uitgesteld.

Meer berichten
Shopbox