Ingrid Slaa voor het gemeentehuis.
Ingrid Slaa voor het gemeentehuis.

'Klein Duimpje mag niet verdwijnen'

ELSPEET - ChristenUnie bespeurt onrust in Elspeet over het voortbestaan van peuterspeelzaal Klein Duimpje. Die mag niet verdwijnen, vindt de partij.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje mag niet verdwijnen uit Elspeet. Dat vindt de ChristenUnie. Ingrid Slaa spoort wethouder Leen van der Maas aan om er alles aan te doen Klein Duimpje overeind te houden. Dat blijkt uit de vragen die de ChristenUnie aan het college van burgemeester en wethouders stelde. Slaa: "De peuterspeelzaal is belangrijk vanwege de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Kinderen worden niet alleen opgevangen, maar ook voorbereid op de stap naar de basisschool. Als er bijvoorbeeld taalachterstanden zijn, worden die ingelopen. Dat is belangrijk." Doomijn Kinderopvang trekt zich terug uit Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. Dat heeft het gemeentebestuur meegedeeld. Het college van burgemeester en wethouders zoekt naar partijen om de rol van Doomijn over te nemen. Die zoektocht heeft nog geen resultaat opgeleverd. Intussen hebben bezorgde Elspeters zich gemeld bij de ChristenUnie, vanwege een gerucht dat Klein Duimpje daarom per 1 april 2018 gaat sluiten.
De ChristenUnie heeft al eerder aandacht gevraagd voor het peuterspeelzaalwerk in Elspeet. De voorschoolse educatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het college heeft toen aangegeven dat er met de scholen wordt gesproken over de toekomst van de peuterspeelzaal. Slaa: "Wij willen nu graag van de gemeente horen wat het gesprek met de Elspeetse scholen heeft opgeleverd. De ouders verkeren in onzekerheid. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat zij goed geïnformeerd worden en zich maximaal inspant om tot een oplossing te komen."

Onder meer de volgende vragen zijn gesteld: Bent u op de hoogte van de ontstane onrust in Elspeet? Zo ja, wilt u dan zelf, of via scholen en peuteropvang uitleg geven aan de ouders over de huidige stand van zaken? Wat is op dit moment de status van de gesprekken met de scholen en de kinderopvang?

Meer berichten