In de bres voor dorpshuis

NUNSPEET - De ChristenUnie pleit voor een wijkontmoetingscentrum (WOC) in Dorpshuis De Wieken in Hulshorst. Arie Harteveld: "Het dorpshuis is een ontmoetingsplek bij uitstek. In samenspraak met de buurtvereniging en het bestuur van het dorpshuis moet die functie versterkt worden met voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn." De leefbaarheid in kleine kernen is kwetsbaar. "Een WOC in Hulshorst is geen luxe, het is een noodzaak om het voor alle generaties mogelijk te maken om in ons dorp te blijven wonen." In de gemeente Nunspeet zijn nu drie wijkontmoetingscentra, in De Binnenhof en De Veluwse Heuvel in het dorp Nunspeet en in De Oranjehof in Elspeet. Dat is een initiatief van de gemeente Nunspeet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Omnia Wonen, Het Venster en Stichting Welzijn Nunspeet. Het is de bedoeling dat wijkbewoners en ondernemers zich daarbij aansluiten. "Om de leefbaarheid in de kernen op niveau te houden is het belangrijk om voldoende woningen en voorzieningen te hebben voor alle generaties. Familieverbanden houden een dorp leefbaar."

Meer berichten