Kulturhus Elspeet.
Kulturhus Elspeet.

CDA wil antwoorden over Kulturhus Elspeet

ELSPEET - De fractie van het CDA heeft zich in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de ontwikkelingen rondom het Kulturhus in Elspeet en niet zonder reden. Al twee jaar geleden werden de eerste signalen ontvangen dat het met de ontwikkeling en het gebruik van het Kulturhus niet goed ging. Die ontwikkeling is verder geëscaleerd tot een situatie waarin verhuur en andere activiteiten zijn stilgezet of geminimaliseerd. Vervolgens rijst de vraag hoe nu verder. Het blijkt onduidelijkheid troef te zijn, aldus het CDA.

In diverse besprekingen, informatiebijeenkomsten en commissie- en raadsvergaderingen is het Kulturhus veelvuldig aan bod gekomen. Door het college is er, bewust of onbewust, aangegeven dat een mogelijke schoolhuisvesting in het Kulturhus voor de hand ligt. Dat er in werkelijkheid ook andere partijen in beeld zijn werd niet benoemd.

Het CDA heeft uit betrouwbare bron vernomen dat Oranjehof met de gemeente in gesprek is over een eventuele overname van het Kulturhus. Schoolhuisvesting is dan niet meer aan de orde. Het CDA heeft, voor alle duidelijkheid, geen enkel bezwaar tegen Oranjehof.

Waar het CDA wel grote moeite mee heeft is de, klaarblijkelijk, incomplete informatie aan de raad over de toekomst van het Kulturhus. Reden voor de fractie van het CDA om voor de vierde keer het college te bevragen over dit onderwerp.

Vooral de vraag waarom het college niet in een eerder stadium volledige duidelijkheid heeft geven over het toekomsttraject. En natuurlijk ook vragen gericht op de nabije ontwikkelingen.

Waarschijnlijk geen schoolhuisvesting, wanneer gaan we beginnen met de nieuwbouw voor de Da Costaschool en welke garanties zijn er voor het behoud van de grote zaal, de bibliotheek en andere gebruikers?

Meer berichten