Afspraken over wonen

NUNSPEET - Monique Govers, directeur van Omnia Wonen, Arie Bal van de Stichting huurdersbelangen Omnia Wonen en wethouder Jaap Groothuis hebben de prestatieafspraken voor 2018 gezamenlijk ondertekend. De afspraken gaan over de invulling van de raamovereenkomst die in 2017 is gesloten. De onderwerpen die daarin worden geregeld zijn de beschikbaarheid van huurwoningen, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg, alsmede de huisvesting van statushouders en mensen die vanuit beschermd wonen een zelfstandige woning zoeken. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat Omnia aan de Eekschillersweg en omgeving 31 woningen flink gaat verbeteren en dat de gemeente aan Omnia grond beschikbaar zal stellen voor woningbouw in plan Molenbeek. Alle drie partijen kunnen zich prima in de nieuwe afspraken vinden. Een tevreden wethouder Jaap Groothuis: "Met Omnia Wonen hebben we een sociale verhuurder in de gemeente die financieel solide is, genoeg investeringsruimte heeft om aan de opgaven te voldoen, en die hart heeft voor de doelgroep en dat in de praktijk ook waarmaakt."

Meer berichten