'Eigenaren woningen niet op extra kosten jagen'

De fractie van Gemeentebelang vraagt zich af wat de gevolgen voor kopers van nieuwe woningen in Nunspeet zijn nu de beslissing van minister Wiebes er ligt om het gebruik van aardgas versneld af te bouwen.

NUNSPEET - Om de recente toename van de aardbevingen te verminderen lijkt het de enige oplossing om het gebruik van ons aardgas snel af te bouwen. Dat naast de noodzaak om af te bouwen in het kader van milieubelasting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor nieuw te bouwen huizen in onze gemeente beseft raadslid Corrie Jansen van Gemeentebelang. Ze geeft aan dat de aanleg van aardgas nog heel normaal wordt gevonden bij nieuwbouw. Nu de nieuwe wijk Molenbeek bouwfase 2 voorbereid wordt, wil Gemeentebelang graag dat daar geen woningen meer op aardgas aangesloten worden. Het levert namelijk voor de toekomstige bewoners een extra kostenpost op als hun huis weer van het aardgas af moet. Door innovatie zijn er alternatieven waar gebruikt van gemaakt kan worden.

"Het kan niet zo zijn dat er landelijk per dag 1000 woningen van het gas af moeten om in 2050 alle woningen aardgasloos te hebben en dat er aan de andere kant huizen gebouwd worden die op aardgas aangesloten worden. Dat is dweilen met de kraan open", aldus Corrie Jansen. Gemeentebelang wil dat het college hier uitspraken over doet en actie onderneemt.

Meer berichten
Shopbox