CDA wil parkeerplaats

ELSPEET - Het parkeren van vrachtwagens in Elspeet is al gedurende vele jaren een probleem. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hebben of al een bekeuring gehad of hebben waarschuwingen gehad omdat hun vrachtwagen (deels) geparkeerd stond op een plek waar dat officieel niet is toegestaan. Het CDA is er geen voorstander van dat vrachtauto's zomaar overal geparkeerd kunnen worden. Wel vindt de fractie dat, mocht zich een mogelijkheid voordoen om een parkeerplaats te realiseren, dat daar dan ook serieus naar gekeken wordt. En zo'n mogelijkheid dient zich nu aan. De firma van 't Slot heeft het plan om voor haar eigen vrachtwagens een parkeerterrein aan te leggen in het weiland achter hun bedrijf. Het terrein is dusdanig groot dat zij dan ook plek hebben voor nog een vijftal vrachtauto's voor chauffeurs uit het dorp. Het betreffende terrein moet natuurlijk worden verhard. De firma Van 't Slot staat positief tegenover de eventuele eisen. Tot nu toe is er echter nog geen toestemming dan wel medewerking van de gemeente gekomen. Het CDA vindt een dergelijk plan van dusdanig belang dat ze graag naar mogelijkheden zoekt om het plan wel te laten slagen.

Meer berichten
Shopbox