'Bouw extra woningen'

NUNSPEET - Het is belangrijk om in alle woonkernen seniorenwoningen en starterswoningen te bouwen. Dat onderstreept de ChristenUnie. Ingrid Slaa: "Familieverbanden en andere contacten tussen generaties houden een dorp leefbaar. Het is een belangrijke reden om langer in je vertrouwde omgeving te blijven wonen en verstevigt de sociale samenhang." De ChristenUnie hoort steeds vaker dat wanneer senioren uit een dorp verdwijnen, omdat er geen passende woning voor hen is, hun kinderen ook geen reden meer hebben er te blijven. Dat is niet goed voor de samenhang in een dorp of een wijk. Het woningbouwprogramma moet daar op afgestemd worden. De vraag naar woningen is in de gemeente Nunspeet groter dan het aanbod. Daarom pleit de ChristenUnie voor de bouw van 250 extra woningen in de gemeente. Naast betaalbare starterswoningen is er een grote vraag naar extra seniorenwoningen. De ChristenUnie pleit voor een versoepeling van de regels voor woningsplitsing met het oog op mantelzorg. Seniorenwoningen moeten zoveel als mogelijk in de buurt van winkels en maatschappelijke voorzieningen gebouwd worden.

Meer berichten
Shopbox