In de volksmond heet Laan 27 nog altijd het 'oude gemeentehuis' en op oude foto's is die naam ook te zien. Harry Frens heeft de naam hersteld en 'oude' toegevoegd. Foto Dick Baas
In de volksmond heet Laan 27 nog altijd het 'oude gemeentehuis' en op oude foto's is die naam ook te zien. Harry Frens heeft de naam hersteld en 'oude' toegevoegd. Foto Dick Baas (Foto: Dick Baas)

Oude gemeentehuis in oude luister

NUNSPEET - "Vingers in de oren, want er komt een heel harde knal". Bij de heropening van het pand Laan 27 werd de naam 'Oude gemeentehuis' onthuld, evenals een plaquette en tot besluit werd een kanonskogel afgevuurd met een 'Dikke Bertha' door burgemeester Breunis van de Weerd en Harry Frens. De harde knal was een grapje. Het leek meer op 'plop'.

Na een jarenlange leegstand is het oude gemeentehuis aan de Laan weer in gebruik genomen. Nu als kantoorpand voor Brivec BV, N.O.M. (Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij BV) en G.P.S. Nunspeet Holding BV. Het monumentale pand is prachtig gerestaureerd in opdracht van Brivec en NOM. Harry Frens heeft zich ingespannen om tal van oude elementen te herstellen.

Het oude gemeentehuis heeft een rijke historie. De oorsprong ligt in de Gemeentewet van 1851. Die wet verplichtte dat vergaderingen van de gemeenteraad in het openbaar moesten worden gehouden. Tot die tijd kwam de raad bijeen in een lokaliteit die eigendom was van de toenmalige burgemeester Vitringa. Het gemeentearchief bevond zich grotendeels op de Grote Bunte waar Vitringa woonde en een notariskantoor had. De raad besloot tot de bouw van een gemeentehuis in de tuin van de woning van de hoofdonderwijzer en trok er 3000 gulden voor uit. De provincie keurde het besluit niet goed. Er moest gewacht worden tot de nieuwe gemeentewet was ingevoerd. Burgemeester Vitringa wilde daarop niet wachten en bood aan de bouw zelf te betalen. Hij wilde het dan 'billijk' verhuren aan de gemeente en die kon het dan later tegen kostprijs overnemen. Dat heeft even geduurd, want pas in 1890 werd het gemeentehuis voor 1000 gulden van Vitringa gekocht. De hoge witte pilaren waren kenmerkend.

In 1907 voldeed het pand niet meer en werd grondig verbouwd naar een ontwerp van architect D. Kok jr. Er volgden in 1914 en 1918 nieuwe verbouwingen en zo ontstond het pand zoals het er nu uitziet.

De gemeentelijke taken breidden zich uit. Aan de overkant kwam in 1970 een dependance en ook de Klokkenberg werd in gebruik genomen. Na de splitsing van de gemeente werd na veel discussie in 1981 op de Markt een nieuw gemeentehuis gebouwd. In Laan 27 werd eerst tijdelijk de politie gehuisvest, vervolgens de muziekschool en in 1985 het kantoor van het ISV. Dat vertrok naar Harderwijk.

Op 10 september 2005 opende Galerie DeMedici Beeldende Kunst de deuren. Toen de eigenaren het wat rustiger aan wilden doen, werd de laatste tentoonstelling tot 2 juni 2012 gehouden.

Verkoop en nieuwe bestemming verliepen niet vlot, maar Harry Frens zag er wel wat in en ging aan het restaureren.

Meer berichten