Alphons Devilee krijgt het gemeentelijk waarderingsteken opgesteld door burgemeester Van de Weerd. (Foto: Albert Goeree)
Alphons Devilee krijgt het gemeentelijk waarderingsteken opgesteld door burgemeester Van de Weerd. (Foto: Albert Goeree)

Waarderingsteken Nunspeet voor Alphons Devilee

NUNSPEET - Vandaag, donderdag 10 november, heeft burgemeester Breunis van de Weerd het gemeentelijk waarderingsteken uitgereikt aan de heer A.B. Devilee vanwege zijn belangeloze inzet voor de Nunspeetse gemeenschap. 

De heer Alphons Devilee is sinds 1971 actief als vrijwilliger voor de Nunspeetse samenleving. Hij is actief op veel terreinen, zoals culturele en bestuurlijke activiteiten. Ook heeft zijn bemoeienis vaak te maken met sociale problematieken waarbij hij zorgt voor oplossingen. Omdat de heer Devilee al jarenlang veelomvattend actief is in de samenleving en zich belangeloos inzet, is een erkenning vanuit de gemeente Nunspeet op zijn plaats.  

Alphons Devilee vervulde diverse bestuursfuncties bij de RECRON. Hij was tien  jaar voorzitter Recron bedrijfsgroep groepsaccommodaties en lid van de Algemene Ledenraad.

De lijst met vrijwilligerswerk dat hij in de afgelopen jaren voor zijn rekening nam is indrukwekkend te noemen. Op een rijtje gezet ziet dat er als volgt uit:

•    Vrijwillige coördinator Internationaal Volksdansfestival op de Paasheuvel 1971–1986.
•    Bestuurslid, voorzitter van de Recron bedrijfsgroep Groepsaccommodaties 1996-2006.
•    Bestuurslid/voorzitter Stichting Soc. Cult. Werk "Twinckel" Nunspeet 1988-1998.
•    Penningmeester Langer wonen voor Ouderen Vierhouten 2005-2015.
•    Lid/voorzitter Vrijwilligerskamer gemeente Nunspeet 2005-2013.
•    Penningmeester Stichting Steunpunt Kindervakanties vanaf 2006.
•    Secretaris Stichting Sociale Groepsvakanties NIVON vanaf 2007 (organisatie voor vakanties voor vluchtelingen; jongeren en gezinnen).
•    Voormalig Lid Lokaal Platform Informele Zorg Nunspeet vanaf 2014 
•    Veluvine werkgroep Theater vanaf 2007.
•    Uitvoerend vrijwilliger/gespreksleider "De Gedachtengang" vanaf 2011.
•    Lid WMO-raad vanaf 2008; Voorzitter AMON (voorheen WMO-raad) van Nunspeet vanaf juni 2015..

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden