Marianne Frijlink-Wagenaar (VVD) en Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) leggen de belofte af als burgerraadslid ter ondersteuning van hun eenmansfracties. Foto Dick Baas
Marianne Frijlink-Wagenaar (VVD) en Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) leggen de belofte af als burgerraadslid ter ondersteuning van hun eenmansfracties. Foto Dick Baas (Foto: Dick Baas)

Een raadsbreed coalitie-akkoord

NUNSPEET - Het eerste concept voor een nieuw coalitie-akkoord is geschreven. Alle partijen zijn er bij betrokken. Na afloop van de raadsvergadering werd in alle openheid inzicht gegeven in de stand van zaken. Streefdatum is de gemeenteraadsvergadering van 31 mei. Dan moet alles rond zijn.

Er is een speerpuntenformulier door alle partijen ingevuld. Op basis daarvan is een eerste concept geschreven voor een coalitie-akkoord. Daar mogen alle partijen op reageren. Vier projecten vormen de kern: stationsomgeving, onderwijshuisvesting, duurzaamheid en het zwembad. De rest van het programma zal sober zijn. Maar Harm Jan Polinder, de kersverse fractievoorzitter van de SGP, noemde ook andere onderwerpen. "We willen de inwoners laten zien waar we mee bezig zijn." Er gaat gewerkt worden aan ontlasting van mantelzorgers, respijtzorg, een brede visie op recreatie en toerisme met de rol van de musea. De automobilisten op de A28 moeten meer van Nunspeet zien dan alleen bomen. Aandacht voor veilig wandelen en fietsen en aandacht voor de inkomenspositie van de laagste inkomens.

Er is en de afgelopen vier jaar een constructieve houding van alle partijen in de raad geweest. Het beoogd college van SGP, GB en CU wil dit graag voorzetten en de overige partijen alle ruimte geven om mee te denken en mee te praten.

Op 31 mei zou in de vergadering van de gemeenteraad de collegevorming afgerond moeten kunnen worden. Het wordt dus nog een paar weken onderhandelen.

Raadsvoorzitter en burgemeester Breunis van de Weerd was blij met de openheid die in de richting van de kiezers werd getoond.

Burgerraadsleden

De gemeenteraad is akkoord met de benoeming van twee burgerraadsleden, Dit zijn leden die eenmansfracties in de raad kunnen ondersteunen in de commissies Ruimte en Wonen en Maatschappij en Middelen. Eenmansfracties in de raad zijn de VVD en PvdA/GroenLinks. Voor de VVD wordt Marianne Frijlink-Wagenaar (nummer 10 op de kandidatenlijst van de VVD) burgerraadslid en voor de PvdA/GroenLinks Sander Kouwenberg (nummer 2 op de lijst). Het eerste amendement in de nieuwe raadsperiode was ook een feit. Bij het plaatsen van 870 zonnepanelen op het dak van de manege aan het Wezenland zou een deel van de opbrengst gebruikt kunnen worden om het dak van het oude gebouw te vervangen. Een raadsbreed amendement liet het niet bij een mogelijkheid, maar maakte de vervanging gelijk definitief.

En dan was er gebak ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de SGP landelijk.

Meer berichten