De Roskam in de Dorpsstraat is momenteel het meest  in het oog springende monument, dat gerestaureerd wordt. Het pand behoudt de functie van hotel en dorpscafé. Foto Dick Baas
De Roskam in de Dorpsstraat is momenteel het meest in het oog springende monument, dat gerestaureerd wordt. Het pand behoudt de functie van hotel en dorpscafé. Foto Dick Baas (Foto: Dick Baas)

Bewaren erfgoed is belangrijke taak

NUNSPEET - 'Er is al zoveel verdwenen'. Het is een opmerking van vooral oudere Nunspeters die vinden dat heel veel karakteristieke plekjes in de gemeente Nunspeet er niet meer zijn. Aan de andere kan zijn ze blij, dat er ook meerdere panden in de oude glorie hersteld zijn. Het erfgoed wordt bewaard. De Monumentencommissie speelt een rol. Die commissie heeft het jaarverslag 2017 gepresenteerd.

 Er is een Erfgoedwet. Er is een Erfgoedverordening, maar er is nog steeds een Monumentencommissie. Die naamswijziging wacht op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een beetje ingewikkeld allemaal. De Monumentencommissie heeft het jaarverslag 2017 aangeboden aan de portefeuillehouder. Het college heeft het verslag ter kennis gebracht aan de commissie Ruimte en Wonen met de motivering dat het verslag een overzicht bevat van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidiebudget. In de agenda blijft het stuk een beetje verborgen onder het kopje: stukken ter kennisname.

De Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie met burgerleden en deskundige leden. Voorzitter en burgerlid is Renee Limborgh-Kooijman. De overige burgerleden waren in 2017 Marleen Hoekstra-Schulte en Jaap Jansen. Jeroen Westerman is deskundig lid. Hij is senior adviseur Cultuurhistorie van het Gelders Genootschap. Martin van Bleek is zijn vervanger. Ambtelijk adviseur namens de gemeente is Martin Bossenbroek als opvolger van Bert de Leeuw, die jaren bij de Monumentencommissie betrokken is geweest. Frits van Voorst is ambtelijke secretaris.

Adviezen

Er zijn in 2017 meerdere adviezen uitgebracht over wijzigingsvergunningen voor monumenten. Een paar die in het oog springen zijn Laan 27 (het oude gemeentehuis) en Dorpsstraat 5 (De Roskam). Bij Laan 27 kwam nadrukkelijk de balans tussen monumentale waarden en functionaliteit aan de orde.

Er is een Monumentengids Nunspeet. Die is niet meer compleet. Er wordt nu gewerkt aan een digitale beschrijving van de monumenten die op de website van de gemeente gepubliceerd zal worden. Het maximale subsidiebedrag is verlaagd van 35.000 naar 30.000 euro. dit als gevolg van een toenemend beroep op de subsidiegelden. Een paar voorlopige cijfers: Laan 27: Gemeentelijke subsidie 30.636,78 euro, provinciaal 21.752,12 euro ( dat is 71% van de gemeentelijke subsidie). Voor de restauratie dak en orgel van de Herv. Dorpskerk zijn die bedragen 35.000 en 24.850 euro. En zo staan er meer monumenten in het lijstje.

Er wordt voor monumenteneigenaren in de loop van 2018 een informatieavond georganiseerd.

Meer berichten