De delegatie van PvdA/GL staat op de Markt klaar voor vertrek per e-bike. Foto Dick Baas
De delegatie van PvdA/GL staat op de Markt klaar voor vertrek per e-bike. Foto Dick Baas (Foto: )

PvdA/GL op pad voor duurzaamheid

door Dick kBaas

Op werkbezoek in Gaasterland

De progressieve partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, hebben op de NW-Veluwe sinds kort de krachten gebundeld om belangrijke gemeentegrens overstijgende onderwerpen aan te pakken. De uitwerking van de klimaatopgave, de energietransitie en de huisvesting voor verschillende bevolkingsgroepen vraagt om een regionale aanpak. Een delegatie ging op werkbezoek.

NUNSPEET - Als eerste vingeroefening voor deze regionale samenwerking zijn politici uit Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo uitgenodigd om zich te buigen over de inrichting van het buitengebied. Daar lagen toeristische en agrarische belangen niet altijd in elkaars verlengde en ingrepen in het landschap hebben vaak gevolgen voor langere duur. Ruud Oudega geeft namens de progressieve samenwerking aan dat de boerenorganisatie LTO heel recent heeft aangegeven dat 80 procent van de boeren liever natuurinclusief willen gaan werken. "Daar moeten lokale politici op inspelen en niet te afwachtend zijn. De progressieve politici willen op de NW-Veluwe in gesprek gaan met alle organisaties die betrokken zijn bij de natuur in het boerenland."

Werkbezoek

Een werkbezoek aan een vergelijkbaar gebied ligt dan voor de hand. "Met de keuze voor Gaasterland is er een uitgelezen kans om duurzaamheid in de praktijk te brengen door aan te sluiten bij het Friese initiatief voor een 'elfwegentocht voor fossielvrij vervoer." Dus werd de e-bike gebruikt om Friesland te bezoeken. De start was op de Markt in Nunspeet. Omdat de tocht iets te lang was om helemaal te fietsen en de combinatie met een fossielvrije trein niet mogelijk was, werd tussen Elburg en Lemmer toch maar de auto gebruikt.

In het bezoekerscentrum Mar &Klif in Oudemirdum wordt jaarlijks een cursus gegeven voor 'ambassadeurs van het landschap'. Zo'n cursus zou ook op de NW-Veluwe gehouden kunnen worden. Verhelderend was de informatie over belangenbehartiging van 'boeren, burgers en buitenlui' door de Agrarische Natuur Vereniging Bosk & Greide. Deze strijdbare groep gaf aan dat wat hen betreft de boeren de regie in het buitengebied en respect en begrip verdienen voor hun beleid.' De contactpersoon van de provincie Fryslan liet een wat ander geluid horen. Intensief overleg van natuurbeschermingsorganisaties, gebiedsbeheerders en overheden is nodig om beleid op langere termijn te realiseren. Draagvlak van de streek is een voorwaarde om beschikbare subsidiegelden te besteden.

De progressieve politici van de NW-Veluwe willen contact houden met met de spelers op het gebied van inrichting en beheer van het buitengebied in Gaasterland en het aantrekkelijke initiatief van ambassadeurs van het landschap verder uitwerken.

De PvdA en GroenLinks op de NW-Veluwe willen door samenwerking versnippering voorkomen en zo een beroep kunnen doen op provinciale en landelijke ondersteuning.

Meer berichten