Marian van Ommen, Maaike Mazier en Greet Huijsing verhuizen met Marit Hofman (niet op de foto) naar Veluvine. Foto Dick Baas
Marian van Ommen, Maaike Mazier en Greet Huijsing verhuizen met Marit Hofman (niet op de foto) naar Veluvine. Foto Dick Baas (Foto: )

Het Servicepunt Vrijwilligers verhuist

door Dick Baas

Van gemeentehuis naar Veluvine

Het servicepunt Vrijwilligers Nunspeet verhuist op 26 juli vanuit de hal van het gemeentehuis naar een ruimte in Veluvine. Dat gebeurt om een nog beter aansluiting met het werkveld te krijgen. Het servicepunt heeft onder meer 'lijntjes' met Welzijn Nunspeet, de bibliotheek en het vluchtelingenwerk, die ook in Veluvine zitten. Het gaat om een proefperiode van een jaar.

NUNSPEET - De coördinator van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet legt het uit: "Contacten met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn voor het servicepunt heel belangrijk. Als je elkaar heel dichtbij, in de 'wandelgangen' kunt ontmoeten, is dat een voordeel voor iedereen. Je kunt feeling houden met wat er in het vrijwilligerswerk gebeurt"

Het servicepunt ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente Nunspeet. Het richt zich onder meer op het geven van informatie en advies, het beheer van de vrijwilligersvacaturebank en het opzetten van een cursuspakket voor vrijwilligers. ook projecten als NL Doet, de maatschappelijke stage en de Vrijwilligersprijs worden door het servicepunt verzorgd.

Het Servicepunt Vrijwillgers Nunspeet bestaat al sinds 1 maart 2004. Vanaf 1 januari 2007 heeft het een tweetal plekken in het gemeentehuis gehad. Marit Hofman vindt het wel leuk om te verhuizen. "Ik sta volledig achter de beslissing om naar Veluvine te gaan. Ik wil ontdekken wat zo'n verhuizing oplevert aan meer samenwerking, dichter bij het werkveld zitten en beter kunnen inspelen op actuele thema's. Ik ben heel positief gestemd, ik heb er zin in."

Verhuizing

Het betekent dat met Marit ook Marian van Ommen, de coördinator van Taalmaatjes Nunspeet, en de vrijwilligers Maaike Mazier en Greet Huijsing verhuizen naar Veluvine. De bereikbaarheid van het servicepunt blijft hetzelfde, evenals het e-mailadres. Alleen het telefoonnummer verandert in 0341-442020. Marit: "Elk voordeel heeft ook een nadeel. Hier in het gemeentehuis konden de collega's van Sociale Zaken gemakkelijk met hun cliënten binnenlopen. Dat moet nu anders."

De taken blijven ook hetzelfde. Wel is nieuw dat Marit Hofman met Hettie Schoonhoven van Buurtbemiddeling de verantwoordelijkheid heeft voor de participatieverklaring. Ook dat is een pilot tot het einde van het jaar. Bij de inburgering van statushouders moet een participatieverklaring getekend worden. In Nunspeet is daarvoor een traject van vier dagdelen met kennismaking met Nunspeet en de Nunspeetse samenleving. Marit en Hettie verzorgen dat traject.

Het aantal vrijwilligers blijft in Nunspeet redelijk stabiel. Marit Hofman constateert wel, dat er steeds meer vrijwilligers met een 'rugzakje' binnenkomen. Het zijn vrijwilligers die wat meer begeleiding nodig hebben.

Het servicepunt heeft momenteel een enquête onder vrijwilligersorganisaties lopen om inzicht te krijgen in de behoefte en problemen.

Meer berichten