Zomerrreces of niet, voor het CDA gaat het politieke werk door en vraagt Koos Meijer aandacht voor De Roskam. Foto CDA.
Zomerrreces of niet, voor het CDA gaat het politieke werk door en vraagt Koos Meijer aandacht voor De Roskam. Foto CDA. (Foto: )

Eerst subsidie, dan pas beginnen

door Dick Baas

CDA stelt vragen over De Roskam

De nieuwe eigenaar van de horecagelegenheid De Roskam in de Dorpsstraat wil het gemeentelijk monument restaureren en weer in de oude staat herstellen als café-restaurant en hotel. Maar de gemeente wil de aangevraagde monumentensubsidie niet verlenen, omdat al met de werkzaamheden is begonnen, voordat subsidie is verleend. De fractie van het CDA heeft vragen gesteld.

NUNSPEET - Hein en Anna Frens (heel formeel Frens Industrieweg BV) zijn bijzonder teleurgesteld over dit besluit en hopen er met de gemeente nog uit te komen. Daarom willen zij nog niet inhoudelijk reageren. Daar komt nog bij, dat Hein Frens officieel helemaal nog van niets weet. Hij heeft nog geen brief van de gemeente gekregen over de weigering van de subsidie. Dat is vreemd, want het besluit staat wel in de openbare besluitenlijst. En regel is dat besluiten niet gepubliceerd worden voordat betrokkenen zijn geïnformeerd.

Vragen van het CDA

Als eerste politieke partij heeft het CDA-Nunspeet vragen gesteld aan het college over dit besluit. De vernieuwde Roskam zal een beeldbepalend pand zijn in het centrum van Nunspeet. Dat er geen subsidie gegeven wordt, verbaast het CDA "zeker gezien het het feit dat de gemeente Nunspeet blij mag zijn met een aantal ondernemers die het initiatief nemen om veelal oude gebouwen te kopen en waar mogelijk in de oude luister herstellen en er een zinvolle bestemming aan geven." Fractievoorzitter Koos Meijer vraagt zich dan ook af: "Wordt de restauratie van de Nunspeetse De Roskam wel gewaardeerd?" Hij wil van het college weten of er in het voortraject overleg is geweest over mogelijk subsidieaanvragen en de daaraan verbonden voorwaarden. Zo ja, wat is dan de reden dat een en ander is vastgelopen. Zo nee, waarom is dat niet gedaan als zijnde servicegerichtheid naar de initiatiefnemer? En de laatste vraag van het CDA is om in goed overleg alsnog subsidie te verlenen.

Het pand uit 1855 is aan een uitgebreide restauratie toe. "Bij de herbouw in 1855 en de opvolgende verbouwingen is niet altijd heel solide gewerkt." Voorgevel en dak blijven bewaard en ook zal het houtwerk aan de voorzijde wat nu verwijderd is, weer worden aangebracht. Bestaande materialen worden hergebruikt. 'Gelet op de ervaringen met de eigenaar bij eerdere restauraties is er vertrouwen dat de restauratie met respect voor het monument wordt uitgevoerd." De omgevingsvergunning inclusief het monumentendeel is dan ook verleend.

Maar de subsidieverordening bepaalt dat subsidie geweigerd moet worden als met de werkzaamheden wordt begonnen voordat het college een besluit heeft genomen. Volgens het ambtelijk advies is de eigenaar daarop gewezen. De aanvraag van maart is pas eind juni gecompleteerd met de vereiste offertes.

Hein Frens: "Als de gemeente weigert, wordt het provinciale deel ook niet uitgekeerd."

Meer berichten