dig
dig (Foto: )

Arme inwoners helpen

NUNSPEET - Gemeentebelang vraagt aandacht voor armlastige inwoners, die geen schoolspullen kunnen aanschaffen. Naar aanleiding van berichten die Gemeentebelang onlangs bereikten heeft raadslid Martin Juffer namens deze fractie in de raadsvergadering van donderdag enkele vragen aan het college gesteld. De berichten omvatten de boodschap dat enkele alleenstaande ouders uit de gemeente Nunspeet niet in staat waren om de gevraagde schoolbenodigdheden aan te schaffen. Zeker voor personen in de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) is dit niet op te brengen. Juist voor dit soort situaties is er nu het begrip Maatwerk in het coalitieakkoord opgenomen. "In uitzonderlijke gevallen niet de afvinklijsten en stroomschema's hanteren, maar kijken naar wat echt nodig is." Gevraagd is wat concreet wordt gedaan om de afdelingen meer toe te rusten op het begrip maatwerk daar waar nodig en of de gemeente bereid is in sommige situaties hardware aan te schaffen dan wel op naam van de gemeente te huren. "Gemeentebelang hecht eraan dat iedereen mee kan doen en niemand buiten de boot valt", aldus Juffer.

Meer berichten