Bij de discussie in de gemeenteraad over de stationsomgeving aandacht voor de te snel pratende André Timmerman (PvdA/GL). De raad nam een unaniem besluit. Foto Dick Baas
Bij de discussie in de gemeenteraad over de stationsomgeving aandacht voor de te snel pratende André Timmerman (PvdA/GL). De raad nam een unaniem besluit. Foto Dick Baas (Foto: )

En nu snel aan de slag met de twee tunnels bij station

Meer dan een kwartier had de gemeenteraad niet nodig voor een besluit over de stationsomgeving. De huidige spoorwegovergang aan de Elspeterweg maakt plaats voor twee tunnel: een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer die gelijk toegang geeft tot het perron.

NUNSPEET - Het besluit voor dit miljoenenproject was unaniem. Pieter-Jan van Rossen (GB) beet de spits af. Hij was blij met de bewonersparticipatie bij de verdere uitwerking. Stakeholders worden nauw betrokken. Veiligheid, doorstroming en een passende entree (in die volgorde) zijn de uitgangspunten voor Gemeentebelang. Kees Smit (CU) hoopte dat de tunnel voor autoverkeer zoveel mogelijk westelijk zou komen. Jeroen Snaterse (VVD) vroeg de hervestiging van Joris bij het Transferium mogelijk te maken. Ook André Timmerman (PvdA/GL) vroeg aandacht voor Joris. Volgens Koos Meijer (CDA) was het zaak de potloodlijnen nu snel om te zetten in tracés. Gerrit Polinder (SGP) wil graag 'de wind er onder houden' want het zou nu wel een poosje 'windstil' worden.

Wethouder Marije Storteboom had nauwelijks vragen te beantwoorden en wil graag met alle betrokkenen aan de slag.

Meer berichten