Het was voor wethouder Mark van de Bunte de allereerste begrotingsbehandeling. Foto: Dick Baas
Het was voor wethouder Mark van de Bunte de allereerste begrotingsbehandeling. Foto: Dick Baas (Foto: )

College kan aan de slag met begroting

door Dick Baas

Raad was snel klaar met begroting

De begrotingsvergadering was dit jaar een 'makkie'. Dat is een beetje logisch, want na de raadsverkiezingen dit jaar was een coalitieakkoord gesloten en een collegeprogramma opgesteld. De Meerjarenbegroting 2019-2022 paste in dit kader. En daar konden de aan de coalitie deelnemende partijen, maar ook de niet deelnemende partijen zich in vinden.

NUNSPEET - De behandeling van de begroting had het gebruikelijke ritueel. De begroting was ingediend. Met het systeem Pepperflow goed leesbaar voor iedere geïnteresseerde inwoner van de gemeente Nunspeet. De Algemene Beschouwingen waren door de fracties schriftelijk ingediend. Het college had de daarin gestelde vragen ook schriftelijk beantwoord.

De mondelinge behandeling begon met een ronde van de fracties die nog eens in algemene zin hun visie konden geven. Daarop reageerde het college. Nu waren het vijf wethouders en een burgemeester die het woord voerden. Eigenlijk bevatte deze ronde weinig nieuws. Het leek soms meer op een 'reclamespotje'. Termen als 'we gaan dit doen, we zetten ons daar voor voor in, daarvoor komt binnenkort een voorstel' waren niet van de lucht.

Bezuinigen

Wethouder Leen van der Maas moest constateren dat het coalitieakkoord deels niet uitvoerbaar is. Dat ligt niet aan de gemeente, maar aan het Rijk. Plannen worden opgesteld op basis van de diverse circulaires uit Den Haag, die de uitkeringen uit het Gemeentefonds aangeven. En Leen van der Maas constateerde dat die circulaires 'verrassingen' zijn geworden. In de eerste circulaire ziet het financiële plaatje er rooskleurig uit, in een volgende circulaire zijn de uitkeringen fors verminderd. Dat betekent aanpassingen in de begroting, waarbij niet alles meer kan wat het college en de raad graag willen.

Moties

Er blijven altijd onderwerpen waarover raad en college toch wat verschillen. En daarvoor zijn moties een mooi hulpmiddel. Het waren er dit jaar drie.

De eerste motie ging over vuurwerk en werd ingediend door SGP, GB, CU en PvdA/GL. De vraag was om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het vuurwerkgebruik te laten afnemen en te ontmoedigen, onder andere door middel van lokale bewustwordingscampagnes. Vuurwerk is schadelijk voor het milieu door luchtvervuiling en afval op de grond en geeft overlast voor mens en dier. Het college had geen moeite met deze motie.

De tweede motie werd raadsbreed ingediend en had als titel 'Die ballon gaat niet op'. Opgelaten ballonnen komen voor een kwart in zee terecht. Dus stoppen met het oplaten van ballonnen tijdens door de gemeente georganiseerde evenementen en bewust maken dat het oplaten van ballonnen afval, dierenleed en milieuschade veroorzaakt.

De derde motie haalde het niet. Dat was de vraag van CDA en PvdA om het budget voor de welzijnsorganisaties nu te verhogen. De overige partijen wilden dat via een andere weg.

Dick Baas
Meer berichten