Foto:

Joden weggevoerd uit werkkamp Bruine Enk

door Dick Baas

NUNSPEET - Het was de eerste herdenking sinds de onthulling op 25 oktober 2017 van het monument voor de Joodse mannen, die op 3 oktober 1942 weggevoerd waren uit het Rijkswerkkamp De Bruine Enk aan de Hullerweg in Nunspeet. De plaatsing van het monument was een initiatief van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete. Groep acht van CNS-basisschool De Bron heeft het monument geadopteerd en verzorgde de herdenking.

De kinderen hadden zich goed voorbereid. Een door de school gemaakte lesbrief vormde de basis. Sara de Vries van het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII - heden gaf in de klas een gastles en vertelde over haar familie. Daarna ging de groep naar het monument. Meester Albert van Frankenhuyzen leidde de herdenking in. Er was muziek, gedichten en Jaap Cyklik, voorganger in de synagoge in Zwolle sprak de kadish in het Nederlands en het Hebreeuws. Een minuut stilte en daarna het leggen van de steentjes. De gemeente was met wethouder Leen van der Maas ook aanwezig bij deze herdenking. Marius Schouten sloot af.

Werkkamp

Het werkkamp was in oktober 1940 van start gegaan in het kader van werkverschaffing. Werklozen uit onder meer Amsterdam verbleven er een periode. De arbeiders gingen met verlof. De Nunspeetse krant meldde dat het verlof in januari 1941 langer duurde, omdat er door aanhoudende vorst toch niet gewerkt kon worden. Het kamp bood plaats aan 120 personen. Of dat aantal ook bereikt is wordt niet duidelijk.

Pas vanaf augustus 1942 wordt De Bruine Enk bewoond door joden. Ook dit waren werkloze joden die door de Arbeidsbureaus moesten worden aangewezen. De bezetter schreef de hoeveelheden voor. Er zijn meerdere briefkaarten die door de bewoners naar familie of vrienden werden gestuurd. Dat waren dan ansichtkaarten met een foto van de barakken of van het Eibertjespad. Op 3 oktober 1942 vertrekken alle joden onder het mom dat ze elders tewerkgesteld worden. Het was een joodse feestdag, Grote Verzoendag.

Het kamp is later gebruikt voor Duitse soldaten.

Dick Baas
Meer berichten