Kleinschalige opwekking van zonne-energie is in steeds meer wijken in Nunspeet te zien. Foto Dick Baas
Kleinschalige opwekking van zonne-energie is in steeds meer wijken in Nunspeet te zien. Foto Dick Baas (Foto: )

Klimaatdoelstellingen in 2050 halen?

door Dick Baas

Opwekking zonne- en windenergie

Het streven is om de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Dat vraagt om een forse reductie van het gebruik van fossiel brandstoffen. De gemeente Nunspeet heeft een kaderstellende notitie opgesteld over het deelproject grootschalige opwekking van zonne- en windenergie.

NUNSPEET - Het energie-adviesbureau OverMorgen heeft in 2017 voor de gemeente Nunspeet globaal verkend wat de omvang van de opgave is om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te kunnen halen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas, benzine en diesel zal voor een groot deel vervangen moeten worden door extra stroomproductie. Er wordt uitgegaan van een forse energiebesparing van 38% in 2050 ten opzichte van het energieverbruik in 2015. Dat is conform de doelstelling van de Nederlandse overheden om elk jaar 1,5 % te besparen op het energieverbruik.

De besparing is een forse opgaaf die overeenkomt met het benutten van alle geschikte dakvlakken voor zonne-energie in de gemeente Nunspeet (circa 104.000 PV-panelen), 20 windturbines van 3 MW met een masthoogte van circa 124 meter en een rotordiameter van 101 meter bij het ene type of een masthoogte van 102 meter en een rotordiameter van 132 meter bij een ander type, en 100 hectare zonnevelden. Als het zonder zonnevelden moet, dan zijn alle geschikte dakvlakken voor zonne-energie nodig plus 32 windturbines van 3 MW.

Eén moderne windturbines op land (vermogen 3 MW) levert dezelfde hoeveelheid energie als een zonnepark met een oppervlakte van circa 8 hectare. Voor een goede belasting van het elektriciteitsnetwerk is een mix van windenergie en zonne-energie altijd beter dan helemaal inzetten op één van beide energievormen.

Het toepassen van geothermie (benutten aardwarmte in de diepe ondergrond) is minder geschikt voor Nunspeet. De diepe ondergrond op de Noord-Veluwe is redelijk onbekend en ook de bevolkingsdichtheid in onvoldoende voor het efficiënt toepassen van geothermie.

In 2025 moet in 2025 een omvang van 25 % van de doelstelling gehaald zijn. De gemeente heeft randvoorwaarden aan het project grootschalige opwekking gesteld. Er moet draagvlak zijn onder de Nunspeetse samenleving. Het moet onder de regie van de gemeente. zoveel mogelijk op gemeentelijk grondbezit, een minimaal gebruik van agrarische gronden en behoud van de toeristische aantrekkelijkheid.

Het bureau OverMorgen heeft wel wat ideetjes gelanceerd. Zonnevelden bij de Hierdense Poort. tussen de zonnepanelen kan de natuurontwikkeling blijven. Zonnepanelen aan weerszijden van het Ecoduct over de A28. Het vergroot de verduistering en dat bevordert de doorgang van de dieren.

De commissie Ruimte en Wonen heeft nog wel de nodige vragen over de startnotitie, waar wethouder Jaap Groothuis maar eens over moet nadenken.

Dick Baas
Meer berichten