Arie Harteveld (CU) maakt gebruik van het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering om vragen over mantelzorg te stellen. Foto Dick Baas
Arie Harteveld (CU) maakt gebruik van het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering om vragen over mantelzorg te stellen. Foto Dick Baas (Foto: )

Raad is ook doorsnee samenleving

door Dick Baas

Omgevingsvisie niet unaniem

Een gemeenteraad verschilt niet van de samenleving. Verheugende en droevige onderwerpen kunnen elkaar afwisselen. Dat was merkbaar bij de aanvang van de laatst gehouden vergadering: beschuit met muisjes voor de pasgeboren Marijn Lucas van Rossen, zoon van raadslid Pieter-Jan van Rossen. En een in memoriam voor het overleden oud-raadslid Janny van de Gronden.

NUNSPEET - Op 17 november overleed op 62-jarige leeftijd Janny van de Gronden-Dekker. Zij was van 2006 tot 2014 voor het CDA lid van de gemeenteraad. Raadsvoorzitter Breunis van de Weerd kenschetste haar als een scherp en zeer betrokken raadslid, constructief en vol energie, een CDA-er in hart en nieren.

Mantelzorg was het onderwerp voor Arie Harteveld (CU) voor het vragenhalfuurtje. Hij was aanwezig geweest bij de mantelzorglunch en was onder de indruk van de verhalen van de mantelzorgers en de waardering die mantelzorgers hadden voor het steunpunt. Altijd een luisterend oor. De uitreiking van het mantelzorgcompliment bracht hem tot een aantal vragen. Hoeveel mantelzorgers staan er geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg? Wethouder Gert van den Berg kon aangeven dat het er iets meer dan 1400 zijn. Het aantal jonge mantelzorgers tot en met 17 jaar bedraagt 135. Is er voldoende geld vanuit het Rijk om het mantelzorg compliment te financieren? Het is geen geoormerkt geld, maar zit in de brede doel uitkering. De laatste vraag van Harteveld werd door wethouder Mark van de Bunte beantwoord. Voor bewegen buiten kunnen ouderen naar de Beweegtuin in Elburg. Kan zoiets in Nunspeet komen? Nunspeet Beweegt is daar mee bezig. Geen Beweegtuin, maar een Beweegplein bij sportpark De Wiltsangh. Arie Harteveld was tevreden.

Omgevingsvisie

Het agendapunt van de avond was de Omgevingsvisie. Het document dat op hoofdlijnen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beschrijft. Niet alleen ruimtelijk, maar ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water. De Omgevingsvisie is een dynamisch document, dat aanpassing vraagt als er nieuwe ontwikkelingen zijn. En daar zat een probleem voor de VVD en PvdA/GL. André Timmerman had moeite met 't Hul-Noord en Nunspeet aan Zee. De duurzaamheid was volgens Jeroen Snaterse niet goed geregeld. En wat in de visie stond gaat er niet zo gemakkelijk uit. Hoe wethouder Jaap Groothuis het probeerde uit te leggen en aangaf dat er een heel andere manier van werken komt, beide partijen hadden daar nog geen vertrouwen is en stemden dus tegen de Omgevingsvisie.

De volgende stap is dat de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in Omgevingsplannen voor de woongebieden, de buitengebieden en de recreatie. Kort samengevat: het beleid verandert van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'.

VVD en PvdA/GL wachten af.

Dick Baas
Meer berichten