Foto:

Meer hamerstukken dan praatstukken

door Dick Baas

Gemeenteraad vergadert donderdag

Op de laatste donderdag van de maand vergadert de gemeenteraad. Komende donderdag wordt dat de laatste vergadering in het jaar 2018. Opening en sluiting meegerekend staan er 23 punten op de agenda. Over negen agendapunten wordt geen debat gevoerd. Het zijn de zogenaamde hamerstukken. Alle fracties zijn het dan eens met het voorstel.

NUNSPEET - Naast het grote aantal hamerstukken zijn er toch nog wel wat onderwerpen waarover alle fracties nog wel wat willen zeggen. Gelet op de behandeling in de commissies zullen het geen verhitte discussies worden.

Zo komen de belastingvoorstellen aan de orde. De raadsleden willen dan altijd een lastendrukoverzicht hebben waarbij ze kunnen zien hoeveel er betaald moet gaan worden voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Een voorbeeld: bij een woning van 233.000 euro met een 2 persoonshuishouden gaat de ozb van 200,20 euro naar 211,10, de rioolheffing daalt van 148 euro naar 147 euro en de afvalstoffenheffing blijft gelijk met 174,60 euro. Conclusie: de ozb stijgt iets, de rioolheffing gaat omlaag en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Over recreatieve heffingen zijn afspraken gemaakt. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt in 2019 1,10 euro per persoon per nacht. Het was in 2018 1,05 euro.

In de begroting is voor de belastingtarieven een opbrengsttoename van 1,5 procent geraamd.

Voorafgaand aan de belastingvoorstellen wordt gesproken over de invulling van de taakstelling in de programmabegroting 2019-2022.

Schuldhulpverlening

Naast de belastingvoorstellen wordt ook gepraat over het Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022. De gemeente is verplicht om eens in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Dat plan moet de hoofdzaken bevatten wat het beleid is om schulden te voorkomen en hoe de schuldhulpverlening uitgevoerd wordt. Er is een visie geformuleerd: 'Een samenhangend aanbod van preventie tot nazorg met als doel zowel financiële problemen te voorkomen , als de oorzaak hiervan op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te kunnen doen aan de samenleving'. Preventie en voorsignalering, samenwerking en verbinding, maatwerk en vangnet en nazorg zijn dan de kernbegrippen.

Hamerstukken

Het bestemmingsplan Natuurbegraafplaats Elspeterbos is nu een hamerstuk. In het recente verleden is daar al vaak over gesproken. Er komt een natuurbegraafplaats van ongeveer 14 hectare in het bosgebied grenzend aan Mennorode in Elspeet.

Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van tien camperplaatsen aan de Plaggeweg in Vierhouten is ook een hamerstuk.

De vergadering van de gemeenteraad is thuis te volgen via een integrale uitzending van RTV-Nunspeet.

Dick Baas
Meer berichten