Foto:

Raad akkoord met aanleg vlinderveld

door Dick Baas

Beheerverordening aangepast

De Nunspeetse gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met een wijziging van de Beheerverordening begraafplaatsen om het mogelijk te maken om kindergraven te kunnen uitgeven en een gedenkkunstwerk op de gedenkplek voor vroeggeborenen te realiseren. Zowel de begraafplaats Elspeet als de begraafplaats Nunspeet-West krijgen een dergelijke plek.

NUNSPEET - De fractie van de ChristenUnie had half januari aan het college gevraagd naar de mogelijkheden voor kleine graven, waar kinderen begraven kunnen worden die voor de 24e week van de zwangerschap zijn overleden. Steunfractielid Jennifer Elskamp had dit onderwerp in de fractie aan de orde gesteld en onderzoek gedaan.

Bij een geboorte voor de 24e week van de zwangerschap is er geen wettelijke verplichting tot begraven. Dat stelt ouders voor een moeilijke keuze. De enige mogelijkheid tot nu toe was het kopen van een graf, waarin later ook de ouders begraven kunnen worden. Daaraan zijn hoge kosten verbonden. Jennifer Elskamp zei in januari: "Wij vinden het belangrijk dat ouders die met zo'n onverwacht verlies te maken krijgen hun kind zonder hoge kosten kunnen begraven." Ouders kiezen er dan vaak voor om de foetus in het ziekenhuis achter te laten of te begraven in eigen tuin.

De opening van het Vlinderveld in Almere kreeg veel aandacht in de media. Dat werd de aanleiding voor de vraag aan het college naar de bereidheid om een dergelijk veld ook in Nunspeet en Elspeet aan te leggen. De behoefte daartoe is zeker aanwezig. Het bleek dat ook de kerken al een dergelijke vraag hadden gesteld.

Tot drie jaar

Het college heeft de vraag opgepakt en uitgebreid. De nieuwe verordening regelt nu de ruimte voor kindergraven tot drie jaar. Vroeggeboren kinderen tot 24 weken krijgen een plek bij een gedenkkunstwerk, waarin een gedenkteken kan worden gehangen voor een periode van 5 jaar met een verlening van nog eens vijf jaar. Daarnaast is er ruimte voor vroeggeboren kinderen vanaf 24 weken tot 40 weken (waar wel een begraafplicht voor bestaat) en voor kinderen van 0-3 jaar. De verordening regelt verder het uitgeven van kindergraven en de daarbij behorende tarieven voor de koop, kosten van begraven en plaatsen grafsteen. Vertegenwoordigers van Ima Uitvaartzorg en Wereldlichtjesdag hadden aangegeven de tarieven niet te hoog te maken omdat het vaak gaat om nog jonge gezinnen.

Bijzonder onderwerp

Ingrid Slaa, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de raad noemde het agendapunt een bijzonder en emotioneel onderwerp. "Het zal je maar gebeuren. Je bent zwanger en kijkt hoopvol uit naar de geboorte van het kindje, maar het gaat mis." Dat verlies willen ouders verwerken, willen een plek hebben waar ze naar toe kunnen gaan, andere ouders kunnen ontmoeten. "Wij zijn dankbaar dat het nu op deze wijze kan."

Dick Baas
Meer berichten