Foto:

Veel stemlokalen gaan veranderen

door Dick Baas

Toegankelijkheid mindervaliden

De raadscommissie Algemeen Bestuur buigt zich op verzoek van Gemeentebelang over het collegebesluit rond de toegankelijkheid van stemlokalen voor mindervaliden. Door een wijziging van de Kieswet moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zo komen er nieuwe stemlokalen en worden stemdistricten opnieuw ingedeeld.

NUNSPEET - Het uitgangspunt is: Kiezers die op grond van de Kieswet mogen stemmen moeten ook kunnen stemmen. Daarvoor is de Kieswet per 1 januari 2019 gewijzigd. Stemlokalen moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Er is een checklist toegankelijkheidscriteria opgesteld. In deze lijst staan specifieke vereisten voor de toegankelijkheid van scootmobielen en rolstoelen. Dat betekent dat de entree van een aantal huidige stemlokalen niet aan de criteria voldoet. Onder meer door het ontbreken van automatisch sluitende deuren

Nieuwe stemlokalen

Een oplossing is gevonden door het aanwijzen van nieuwe stembureaus. Zo wordt het gemeentehuis stembureau. En ook onder meer het Noord-Veluws Museum, Het Venster, Zorgcentrum Seewende, Veluvine, De Veluwse Heuvel en WOC Binnenhof. In het WOC Binnenhof zouden zelfs twee stembureaus kunnen komen als vervanging voor de Petraschool en De Wingerd. Maar dat is verwarrend. Het voorstel is De Wingerd te handhaven, hoewel niet aan de criteria voldaan wordt. Stembureau De Bunterhoek kan in verband met de nieuwbouw in 2019 niet gebruikt worden. Daarvoor wordt eenmalig een tweede stembureau ingericht in Veluvine. Om Het Venster te ontlasten wordt gedacht aan een mobiel stembureau in de bloedprikpost aan de Beethovenlaan, dat vanaf 15.30 uur geopend is.

Voor de stembureaus in Hulshorst, Vierhouten en Elspeet en voor de Montessorischool De Ontdekking zijn geen goede alternatieve locaties beschikbaar. Daar wordt gestreefd zoveel mogelijk criteria te realiseren. De Oranjehof kan dit jaar de Boaz-Jachinschool vervangen en in 2021 de Da Costaschool. Na de verbouwingen zijn deze scholen weer geschikt. Ook is het college op zoek naar een derde stembureau in Elspeet om zo tot een herverdeling van de stemdistricten te komen.

Het idee is ook om een mobiel stembureau in te richten op het station. De wachtkamer is ruim genoeg en verwarmd voor zitting van een stembureau. Wachtende reizigers kunnen gewoon van de ruimte gebruik blijven maken. Dat is niet strijdig met de Kieswet. Alternatief is het plaatsen van een kantoorunit. NEO-ervaring leert dat in 2018 op station 't Harde 20 kiezers kwamen en op station Wezep 50.

En dan nog Molenbeek. Op termijn zullen hier ongeveer 600 kiezers zijn, die nu zijn ingedeeld bij De Bunterhoek. Het is dit jaar nog niet nodig, maar ook hier zou een kantoorunit als mobiel stembureau ingericht kunnen worden tussen 15.30 en 21.00 uur.

Dick Baas
Meer berichten