Bijennatuurtuin. De bijenliefhebbers komen er bij elkaar.
Bijennatuurtuin. De bijenliefhebbers komen er bij elkaar. (Foto: )

Agenda Nunspeet

Dinsdag
15 januari

9.30 uur. Koffie-ochtend. ECHO-koffieochtend tot 11.15 uur. Op 15 januari 2019 wordt de eerste ECHO-koffieochtend van het nieuwe jaar gehouden. Op deze ochtend zal een vrijwilliger van Wycliffe, Cees den Boer, komen vertellen over de missie en visie van Wycliffe. Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee wordt er invulling gegeven aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Sionskerk aan de Treubstraat. Er zal een vrije bijdrage worden gevraagd voor de gemaakte onkosten.

Woensdag
16 januari

19.30 uur. Lezing Gereformeerde Bond. De plaatselijke vereniging van de Geref. Bond zal D.V. woensdagavond 16 januari a.s. weer bijeen te komen voor de volgende lezing van dit winterseizoen. Ds. A.L. van Zwet uit Putten hoopt dan te spreken over het onderwerp: 'Leven als christen in de eindtijd'. De avond zal worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Wheme en begint om 19.30 uur. Een ieder is hartelijk welkom.

Zondag
20 januari

10.30 uur. Winterdienst. In de Winterdienst van zondag 20 januari spreekt Roel van Kooy, werkzaam bij de christelijke hulporganisatie GAiN. Hij zal spreken over Jezus Christus, over Zijn leven en over nep nieuws en echt nieuws en hoe je daar in het dagelijks leven een onderscheid in kunt maken. De winterdiensten zijn bijzonder geschikt voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. De boodschap wordt in duidelijke taal gebracht en is ook te begrijpen voor mensen met minder Bijbelkennis. Voor de kinderen wordt het thema in de poppenkast verduidelijkt en voor de kleinsten is er oppas tijdens de overdenking. Na de dienst is er koffie. Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26 in Vierhouten.

Vrijdag
25 januari

16.00 uur. Toneel en musical. Kinderen tussen de 7 en 10 jaar kunnen een proefles Toneel en Musical volgen in Veluvine. De les wordt verzorgd door Cultuurkust. Ben je nieuwsgierig en wil je een les uitproberen? Je bent vrijdag 25 januari om 16.00 uur van harte welkom om vrijblijvend mee te doen. Schrijf je in voor de proefles via www.cultuurkust.nl/cursussen. Dan is de docent op de hoogte van je komst.

Maandag
28 januari

19.15 uur. Alzheimer Trefpunt. Een mantelzorger aan het woord. Vanavond zal een mantelzorger vertellen hoe het is om voor iemand met dementie te zorgen. Veluvine. SWON zaal
Nunspeet. F.A.Molijnlaan 186.

Dinsdag
5 februari

20.00 uur. Nunspeter Bijenvereniging. Elke eerste dinsdag van de maand komen we bij elkaar om bij te kletsen met andere imkers en ervaringen uit te wisselen. Af en toe wordt deze avond ingevuld door een lezing of andere activiteit. Natuurtuin. Zandenboslaan 1.

Joop de Haan
Meer berichten