Foto:

Joris niet in te passen op Transferium

door Dick Baas

Restaurant moet naar andere plek

Het college van B&W heeft laten weten, dat vestiging van restaurant Joris op het Veluwetransferium niet mogelijk is. Dat is de uitkomst van een onderzoek wat in de afgelopen maanden is gedaan. Het restaurant naast het spoor aan de Elspeterweg moet naar een andere plek in verband met de ondertunneling van de spoorwegovergang.

NUNSPEET - Het college voert meerdere motieven aan om aan te geven dat een horecafunctie niet past op het transferium. Door de ontwikkeling van de stationsomgeving zullen de uitgangspunten van het Veluwetransferium (VT) een bredere basis krijgen en door de ondertunneling en perronopgang zal het gebruik worden versterkt. Ook door de verdere ontwikkeling van het informatiepunt van Staatsbosbeheer met het Natuur Activiteitencentrum en ook het initiatief voor een klimbos levert een versterking op van de oorspronkelijke rol van het transferium. Ruimtelijk onderzoek laat verder zien dat de inpasbaarheid van een restaurant met de benodigde parkeervoorziening niet realiseerbaar is. 'Het staat op gespannen voet met de kernwaarde van het VT: een aantrekkelijke entree van de Veluwe in een groene setting. Daarin past geen stevige horecafunctie (met parkeerbehoefte) die overdag en in de avond druk bezocht kan worden'.

Verwachtingen

Eigenlijk is dit besluit van het college toch wel opvallend, want er is lang de indruk gewekt dat de locatie op het transferium heel goed mogelijk zou zijn. Adviesbureau West 8 had de locatie ingetekend in een situatietekening die lang in de hal van het gemeentehuis heeft gehangen. Ruud Thonhauser, de eigenaar van Joris en Pedro en Anke Bruijnes, de uitvoerders van het restaurant mochten aan de hand van het overleg er van uitgaan dat vestiging van het restaurant aan de overkant van de huidige locatie mogelijk zou zijn.

Toen helder werd dat de stuurgroep een ander advies zou geven, zijn de raadsleden door Thonhauser en zijn adviseur Van den Ende via brieven geïnformeerd. Deze brieven geven, voorzichtig gezegd, een onplezierig beeld van de gehele procedure. Een citaat uit de brief: 'De stuurgroep had al voor de zomer besloten dat er geen mogelijkheid voor Joris moest worden geregeld omdat het natuuractiviteitencentrum prioriteit moest hebben en dus wel een horecavergunning kreeg'.

Er is ook correspondentie van rond oktober 2018 over de mogelijkheid voor Joris om het pand Laan 9 (ABN-AMRO) aan te kopen. De gemeente zag dit als een goede mogelijkheid, maar wilde geen risico dragen bij alle procedures die gevoerd moesten worden en zouden kunnen mislukken.

En nu verder?

'Het gemeentebestuur blijft in gesprek met Joris over het vervolg', zo staat in het persbericht. 'Wij laten het er echter niet bij zitten en gaan door om het gevoerde beleid van deze gemeente te bevechten', schrijft Thonhauser.

De tunnel ligt er nog niet.

Dick Baas
Meer berichten