Dick de Man en Hans Grit houden de resultaten van het duurzaamheidsproject goed bij. Foto Dick Baas
Dick de Man en Hans Grit houden de resultaten van het duurzaamheidsproject goed bij. Foto Dick Baas (Foto: )

Tennisvereniging energie-neutraal

door Dick Baas

Duurzaamheidsproject afgerond

Het was wellicht niet het juiste moment om het verloop van de energiebesparing op de monitor te laten zien. De zonnepanelen op het dak van de tennishal lagen onder een flink pak sneeuw. Maar wel is helder dat de Tennisvereniging De Wiltsangh in januari al 560 kilowattuur heeft opgewekt en 453 kg CO2-uitstoot heeft bespaard.

NUNSPEET - De Tennisvereniging De Wiltsangh heeft een duurzaamheidsproject afgerond en loopt daarmee voorop bij de Nunspeetse sportverenigingen. Bestuurslid facilitaire zaken Hans Grit en vice-voorzitter Dick de Man geven enthousiast toelichting op het project.

Het begin lag al in 2016. Een onderzoek naar aanpassing van de verlichting in de tennishal. Het aanbrengen van led-verlichting was toch een lastige materie. De vereniging kwam in contact met het bedrijf Sportief Opgewekt uit Arnhem. Dit bedrijf heeft verduurzamingsoplossingen voor sportclubs, uitgaande van de stelling dat de clubs kampen met hoge energielasten en daardoor minder geld overhouden voor de sport. Dat moet anders.

Sportief Opgewekt maakte voor de vereniging een business-plan, waarbij de nadruk niet kwam te liggen op de led-verlichting, maar op het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de tennishal. Het dak had daarvoor een perfecte ligging.

Subsidies

Er werd gekeken naar subsidies. De Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) gaf subsidie van 30 procent op de materiële kosten. De SDE+ (Stimulering Duurzame energieopwekking) subsidieert zonnepanelen met een jaarlijkse uitkering. Het aanbrengen van led-verlichting leverde een besparing op van 12 tot 14.000 kilowattuur. Er werden 130 zonnepanelen aangebracht op het dak van de hal met 300W piekvermogen. Hans Grit: "Bij goede weersomstandigheden moet dit jaarlijks 39.000 kWu opleveren waarmee wij onze elektrabehoefte helemaal afgedekt hebben en dus energie-neutraal zijn."

De led-verlichting in de hal voldoet aan de normen van de KNLTB. Dick de Man: "Wij kunnen hiermee ook top-wedstrijden aan."

Kosten

Wat globaal samengevat heeft het project zo'n 95.000 euro gekost: 32.000 euro voor de led-verlichting en 63.000 euro voor de zonnepanelen. Met een EDS-subsidie van 30.000 euro bleef er nog zo'n 65.000 euro over de vereniging. Dat is betaald vanuit de reserves van de vereniging. Dus geen lastenverhoging voor de 375 leden.

De buitenbaanverlichting is nog niet aangepakt. Dat hoeft ook nog niet en de vraag is of de banen bij de renovatie van het sportpark blijven liggen. De vereniging streeft naar een integratie van tennishal en kantine en wil de banen wat verder van de rondweg af hebben in verband met geluidsoverlast.

Het dak is maar voor een derde bedekt met zonnepanelen. Mogelijkheden?

Dick Baas
Meer berichten