Foto:

Vragenhalfuurtje duurt een uurtje

door Dick Baas

Korte gemeenteraadsvergadering

De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad bevatte slechts twee inhoudelijke punten. En die waren in de commissies al bestempeld als hamerstukken. Dat betekende dat de vergadering binnen tien minuten was afgelopen. Dat kon niet, vond voorzitter Breunis van de Weerd en hij bedacht het vragenhalfuurtje op te rekken.

NUNSPEET - Die truc werkte. De fracties kwamen met vragen. En het waren nog zinnige vragen ook, zodat het politiek best interessant was. Het college werd ter verantwoording geroepen.

Herbouw op Transferium niet mogelijk

De eerste vraag kwam van Gerrit Polinder (SGP) over Joris en het Transferium. Het restaurant moet wijken voor een tunnel. Herbouw op het Transferium is niet mogelijk. Daarover is nogal wat geschreven in de pers. Polinder wilde weten hoe de procedure nu precies was verlopen. Wethouder Marije Storteboom had haar antwoord tot achter de komma voorbereid. Zij benadrukte dat er geen toezeggingen door collegeleden waren gedaan. Joris wilde hetzelfde aantal vierkante meters herbouwen op het Transferium. Dat lukte niet. Polinder vond dat het college actief aan de slag moet om een oplossing te vinden. Er wordt nu onderzocht of een kleiner restaurant mogelijk is.

Begrijpelijke taal

Arie Harteveld (CU) had een vraag over verkiezingsmateriaal in begrijpelijke taal voor kiezers die moeite hebben met lezen of een (licht) verstandelijke beperking hebben. ProDemos heeft een verkiezingskrant in gewone taal ontwikkeld. Hij vroeg of het college bereid was deze kranten beschikbaar te stellen. Burgemeester Breunis van de Weerd liet weten dat de kranten al in de hal van het gemeentehuis liggen en ook op de website geplaatst zullen worden.

Nog meer vragen

Het werd bijna een vragenuurtje. Corrie Jansen (GB), Koos Meijer (CDA) en Karel van Bronswijk (CDA) hadden ook nog vragen. Corrie Jansen had vragen over de weigering van een vergunning voor een meerdaags evenement op het Transferium. Een procedure die drie maanden heeft geduurd. Volgens de burgemeester was het meerdaagse evenement een te grote belasting voor het Transferium. Gemeentebelang wil graag een locatie voor een evenemententerrein. Het college gaat op zoek. Koos Meijer roerde alle commotie rond de woningbouwcijfers aan. Zie elders op deze pagina.
 

Commotie
rond cijfers woningbouw

Tot slot wilde Karel van Bronswijk wat de nieuwe geluidsnormen betekende voor bestaande evenementen.

Dick Baas
Meer berichten