Afronding aanleg Whemeterrein

NUNSPEET - De aanleg van het Whemeterrein is afgerond. Om dit moment te markeren planten de wethouders Marije Storteboom en Jaap Groothuis op vrijdag 22 februari om 11.00 uur op het terrein een boom..
In mei 2016 heeft de gemeente het Whemeterrein aangekocht van de kerk (Hervormde gemeente Nunspeet). Het verenigingsgebouw is gesloopt en ondergebracht in de uitbreiding van de Dorpskerk. De vrijgekomen ruimte heeft de gemeente ingevuld voor extra parkeerplaatsen en groen. De parkeercapaciteit is van 50 naar 90 gegaan. Hiermee wordt de parkeerdruk in het centrum ontlast.
Onder het nieuwe parkeerterrein zijn infiltratievoorzieningen aangebracht. Het hemelwater van de parkeerplaats maar ook een groot gedeelte van de kerk wordt niet meer op het riool geloosd, maar geïnfiltreerd in de grond. Ook zijn er stroompunten aangebracht. Hiermee is er een uitwijkmogelijkheid voor de weekmarkt en evenementen. Zo zal de weekmarkt volgende week voor het eerst uitwijken naar het Whemeterrein, in verband met verbeterwerkzaamheden op het marktplein.

Meer berichten