'De samenwerking met Elburg en Oldebroek bouwen we in 2019 verder uit', Breunis van de Weerd in zijn nieuwjaarstoespraak. (Foto: Dick Baas)
'De samenwerking met Elburg en Oldebroek bouwen we in 2019 verder uit', Breunis van de Weerd in zijn nieuwjaarstoespraak. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

'Wel samenwerking, maar geen fusie'

door Dick Baas

Verkenner provincie doet onderzoek

Hoe kan de bestuurskracht op de Noord-Veluwe versterkt worden? Dat is de opdracht die een verkenner van de Provincie Gelderland gaat krijgen. Het betreft de gemeenten Hattem. Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Het gaat om een nauwere samenwerking. Fusies van gemeenten worden niet uitgesloten. Voor de gemeente Nunspeet is een fusie onbespreekbaar.

NUNSPEET - Het idee van de verkenner is niet nieuw. Voor de traag verlopende ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O en de financiering van een aansluiting op de A28 was door de gemeenten Hattem en Heerde de hulp ingeroepen van de provincie. Die wil de samenwerking op de Noord-Veluwe graag breder zien.

Een vraag aan burgemeester Breunis van de Weerd is dan ook: waarom wordt Nunspeet erbij betrokken? Antwoord: "Het gaat om het bedrijventerrein H2O. Daar zit dus ook Oldebroek bij. Vanwege de NEO samenwerking heeft hetgeen in Oldebroek gebeurt ook effect op Nunspeet. En het Nunspeetse bedrijfsleven heeft belang bij de regionale functie van dit bedrijventerrein."

Het Nunspeetse college heeft de nodige kanttekeningen geplaatst bij de concept-opdrachtformulering. Het college wil de in de opdracht genoemde 'maatschappelijk opgaven die vragen om een snelle en adequate aanpak' nader geduid zien. Ook moet de verkenner deskundig en ervaren zijn met de verschillende vormen van samenwerking en goed ingevoerd zijn in de politiek bestuurlijke verhoudingen van de Noord-Veluwe. Van de Weerd: "Wanneer je als adviseur niet voldoende kennis hebt van deze materie kun je maar zo komen tot een advies, wat alleen schade oplevert en nooit iets zal toevoegen."

Bestuurlijke nabijheid

Burgemeester Van de Weerd hecht aan 'bestuurlijke nabijheid in de samenleving'. "De ervaring leert dat naarmate de omvang van een gemeente toeneemt de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek afneemt. In bijna alle grotere gemeenten zijn veel zorgen over de wijze waarop burgers bij het besturen van gemeentes betrokken moeten en kunnen worden. In gemeentes met de omvang van Nunspeet, en ook Elburg en Oldebroek, speelt deze zorg veel minder, omdat er een soort natuurlijke betrokkenheid is. Bijna iedere burger kent wel een raadslid of een wethouder. En zo zijn de lijnen veel korter."

In het coalitieakkoord 'Duurzaam koers houden' wordt aangegeven: 'Ook deze periode zetten wij in op een sterke zelfstandige gemeente Nunspeet. Om dit te kunnen waarmaken, is samenwerking noodzakelijk'. Het motto is: 'Samen kom je verder'. "Al eerder is vastgesteld dat het met de bestuurskracht in Nunspeet wel goed zit", zegt Van de Weerd. "Uiteraard doen we constructief mee aan het onderzoek. En we gaan de regionale samenwerking verder uitbouwen. Maar een gemeentelijke fusie vinden wij voor Nunspeet onwenselijk en onnodig."

Meer berichten