Foto: KNNV
Foto: KNNV

Afdeling KNNV biedt een cursus geologie aan

NUNSPEET/REGIO - De afdeling Noordwest Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging biedt een cursus Geologie aan die gegeven wordt door Leendert de Boer. De cursus bestaat uit twee delen: een lezing op 9 april en een busexcursie op 13 april.
Bij de lezing ligt de nadruk op de geologie, vooral de periode van de laatste ijstijd (Weichselien) en de op één na laatste ijstijd (Saalien). Die zijn niet alleen belangrijk geweest voor Nederland maar voor de hele wereld. Leendert de Boer is o.a. bioloog, amateurgeoloog en schrijver van de boeken 'Landschapsjuwelen' en 'de Over-Veluwe'.
Tijdens de busexcursie ligt de nadruk onder meer op hoe de twee laatste ijstijden de vorm van onze omgeving hebben bepaald, hoe de mens daar gebruik van heeft gemaakt en hoe planten en dieren hiervan hebben geprofiteerd. Onderweg wordt een paar keer uitgestapt en e.e.a. ter plekke bekijken. Ook is er een koffiestop.
Hoe komt het dat de wegen zo slingeren, hoe komt het dat ze daar liggen? Hoe komt het dat hier een bos is, en hoe komt het dat die beek daar loopt? Altijd weer blijkt dat de mens gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die door geologische processen zijn ontstaan. Het is dan ook mooi om te ontdekken hoe het landschap in je eigen omgeving is ontstaan.
Opgave vóór 1 april bij Dorine Buitenweg, tel. 06-19075882 of cursus@noordwestveluwe.knnv.nl.
De kosten voor de cursus (lezing en busexcursie) zijn 20 euro (niet-leden) en 15 euro (leden KNNV). De excursie duurt 3½ tot 4 uur.

Meer berichten