Marit Hofman (3e van rechts) tijdens de uitreiking van de Bruggenbouwerbokaal. (Foto:Stichting Present Nunspeet)
Marit Hofman (3e van rechts) tijdens de uitreiking van de Bruggenbouwerbokaal. (Foto:Stichting Present Nunspeet)

Marit Hofman tweede Bruggenbouwer

door de redactie

'Zij brengt mensen bij elkaar'

De tweede 'Bruggenbouwer van de maand' in de gemeente Nunspeet is Marit Hofman. Zij is sinds 2009 coördinator van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet.

NUNSPEET - Marit bruist van de ideeën, die allemaal als uiteindelijk doel hebben om mensen bij elkaar te brengen. Zij bemiddelt, informeert en adviseert organisaties en vrijwilligers. Ze organiseert mogelijkheden tot scholing voor vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan zijn de workshopcarrousels. Marit is en was in haar functie als coördinator kartrekker en mede-organisator van vele initiatieven. In het kader van betere samenwerking tussen verschillende organisaties is het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet verhuisd naar Veluvine. Verder is zij voorzitter van het Informeel Zorgoverleg Nunspeet en had zij een voorzittersrol bij de organisatie van een aantal lokale beursvloeren, een evenement waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties matches maken met gesloten beurzen. Ook heeft zij veelvuldig contact met collega's uit het werkveld, zorgboerderijen, stichtingen, verenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Dit zorgt ervoor dat het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet middenin de maatschappij staat. Marit speelt een grote rol als het gaat om de eerste dag van NLdoet, de dag waarop scholieren aan de slag gaan. Zij onderhoudt de contacten met de scholen en zorgt ervoor dat de leerlingen worden geplaatst bij een geschikte organisatie. Dit laatste levert soms verrassend combinaties op.
Ook haar inzet voor statushouders moet niet worden onderschat. Op dit moment houdt zij zich samen met een collega bezig met het participatieverklaringstraject, wat onderdeel is van het proces van integratie en participatie. Marit heeft jarenlang in onder meer Oeganda, Ethiopië en de Verenigde Staten gewoond. Dit verklaart mede haar grote interesse en bevlogenheid hiervoor.
Niet alleen in haar werk is zij verbindend. Ook privé. Zo biedt zij de mogelijkheid creatieve workshops te volgen, waarbij het met elkaar bezig zijn aanleiding biedt met elkaar in gesprek te gaan. Zeer recent heeft zij een opleiding tot integrale coach met goed gevolg afgelegd, waarbij bij de uitreiking van het certificaat werd aangemerkt dat zij een inspirator is voor vele vrouwen.
Stichting Present Nunspeet, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, heeft als visie een beweging op gang brengen in Nunspeet waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Als makelaar in vrijwilligers verbindt zij vrijwilligers aan een project, waarbij er hulp wordt geboden aan mensen die geen eigen netwerk, geen goede gezondheid en/of geen eigen budget hebben om de projectwerkzaamheden zelf uit te voeren.
Elke maand in 2019 wordt de bokaal doorgeven aan een persoon die een belangrijke plek heeft in het sociaal domein van Nunspeet.
Meer over de bruggenbouwers staat op de website van Stichting Present Nunspeet:

www.presentnunspeet.nl

Meer berichten