Wethouder Marije Storteboom hoopt op veel reacties van Nunspeters.(Foto: gemeente Nunspeet)
Wethouder Marije Storteboom hoopt op veel reacties van Nunspeters.(Foto: gemeente Nunspeet)

Gemeente vraagt mening over huidige hondenbeleid

Binnen de bebouwde kom moet een hond altijd aangelijnd en de eigenaar van een hond de hondenpoep moet opruimen. Uitzondering daarop vormen de vijf hondenuitlaatrennen in de kern van Nunspeet: dit zijn grasvelden omheind door een hek waar honden los mogen lopen en waar hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden.

NUNSPEET - In de praktijk blijkt dat deze regels niet voor iedereen duidelijk zijn en de gemeente ontvangt regelmatig klachten over de overlast van hondenpoep. Tijdens een avond voor nieuwe inwoners van de gemeente bleek ook dat de regels omtrent honden niet duidelijk en goed vindbaar zijn voor iedereen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meerdere verzoeken binnen gekomen om aanvullende bebording en extra hondenuitlaatrennen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt daarom in de eerste helft van 2019 het huidige hondenbeleid, uit 2011, geëvalueerd. Wethouder Marije Storteboom: "Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en hoe volgens de inwoners verbeteringen nodig zijn".

Het gemeentebestuur vraagt inwoners van Nunspeet, hondenbezitter of niet, om hun mening over het huidige hondenbeleid binnen de bebouwde kom - en wensen en verbeterpunten - kenbaar te maken.Schriftelijk reageren kan via: Gemeente Nunspeet, t.a.v. directieteam Openbare Ruimte, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet en de hele maand april via:

www.nunspeet.nl/hondenbeleid

Meer berichten