Volgens de motie is vuurwerk slecht voor het milieu. Maar het is wel traditie. Foto Archief Dick Baas 1 januari 2015
Volgens de motie is vuurwerk slecht voor het milieu. Maar het is wel traditie. Foto Archief Dick Baas 1 januari 2015 (Foto: )

Vuurwerkgebruik ontmoedigen. Hoe?

door Dick Baas

Commissie bespreekt notitie

De commissie Algemeen Bestuur uit de gemeenteraad bespreekt aanstaande donderdag de notitie 'Ontmoedigen vuurwerkgebruik in de gemeente Nunspeet'. De notitie is een gevolg van de motie die tijdens de behandeling van de begroting op 1 november is aangenomen. Kern van de notitie is aansluiten bij voorlichtingscampagnes.

NUNSPEET - De notitie die het college nu presenteert is een uitwerking van de motie die tijdens de begrotingsvergadering op 1 november is aangenomen met 18 tegen 3 stemmen. De motie was ingediend door de SGP en mede ondertekend door Gemeentebelang, ChristenUnie en PvdA/GL. Het CDA en de VVD steunde de motie niet. De motie overwoog dat het afsteken van vuurwerk met oudjaar een traditie is, dat vuurwerk schadelijk is voor het milieu door luchtvervuiling en afval op de grond, dat het afsteken van vuurwerk voor mens en dier tot overlast leidt en dat het afsteken van vuurwerk tot veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Om milieu, klimaat en gezondheid te verbeteren moet het college een onderzoek doen om het vuurwerkverbruik in Nunspeet te laten afnemen en te ontmoedigen, onder meer door middel van lokale bewustwordingscampagnes. Koos Meijer (CDA) vond de motie sympathiek en paste binnen de landelijke discussie over vuurwerkgebruik. Hij miste in de motie een voor Nunspeet gevoelig onderwerp: carbidschieten. Dat had er in zijn ogen wel bij gemoeten. Jeroen Snaterse (VVD) kon zich aansluiten bij de woorden van Meijer.

De notitie

Het wordt interessant hoe de partijen op deze notitie reageren. Want de belangrijkste conclusies zijn: aansluiten bij de landelijke voorlichtingscampagnes, geen uitbreiding van verplichte vuurwerkzones doorvoeren, initiatieven van bewoners voor een vrijwillige vuurwerkzone ondersteunen en in de kernen en buurten een gezamenlijke vuurwerkshow faciliteren en ondersteunen. En carbid is geen vuurwerk en valt dus niet onder het vuurwerkbesluit. De regels voor carbid schieten worden redelijk nageleefd. Er dus geen reden voor aanpassing. Advies is om in de lokale campagne 'veilig gebruik van carbid' te laten meeliften.

Illegaal vuurwerk is wel een punt. het gevaar van illegaal zwaar vuurwerk is onmiskenbaar groot. Veel schade aan gemeentelijke eigendommen en veel geluidsoverlast. De roep om opsporing van illegaal vuurwerk is dan ook logisch. De inzet van politie en andere opsporingsdiensten laat het afgelopen jaar enkele goede resultaten zien. Over de verdere aanpak wordt het driehoeksoverleg tussen politie, OM en gemeente verder overlegd. Er komt een notitie in samenwerking met de politie..

Nog even dit. Gemeenten mogen het gehele grondgebied vuurwerkvrij maken en hebben de vrijheid om af te wijken van afsteektijden en zelfs het afsteken helemaal verbieden. De vraag is wat de gemeente Nunspeet gaat doen.

Meer berichten