Meester Albert van Frankenhuyzen is intern begeleider op CNS-school De Bron. Even een spelletje doen met drie leerlingen. (Foto: Dick Baas)
Meester Albert van Frankenhuyzen is intern begeleider op CNS-school De Bron. Even een spelletje doen met drie leerlingen. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

'Doel is: het beste uit het kind halen'

door Dick Baas

Albert van Frankenhuyzen vertrekt

Er dwarrelen anonieme briefjes met tekeningetjes op zijn bureau: 'We gaan jou heel erg missen' of 'U maakt het leuk op school! Doei meester Frankenhuizen'. Na 39 jaar werkzaam te zijn geweest voor CNS Nunspeet (waarvan 13 jaar op De Bron) gaat intern begeleider Albert van Frankenhuyzen per 1 mei met pensioen.

NUNSPEET - Albert van Frankenhuyzen is 65 jaar. Officieel krijgt hij in augustus 2020 pas AOW, maar hij heeft besloten om toch wat eerder te vertrekken. Hij is nu 44 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Vanaf 1975 op Urk en vanaf 1980 in Nunspeet.

De roots van Albert liggen in Wageningen. Daar is hij opgegroeid. Zijn grootvader en naamgenoot was ook onderwijzer en toen die overleed in 1962 zei Albert dat hij ook meester wilde worden. Hij volgde de Pedagogische Academie met eerst havo en vervolgens de drie jaar pabo. Met zijn eerste baan op Urk kon bij buiten militaire dienst blijven. Toen hij op Urk een ander huis moest zoeken, kwam de vraag: blijven we op Urk of gaan ergens anders naar toe. Zijn vrouw komt uit Ede en om van Urk in het bos te gaan wandelen, moesten ze eerst 40 km met de auto. Terug naar de Veluwe. Het werd de Petraschool.

In de loop der jaren heeft Albert van Frankenhuyzen op de Petraschool allerlei rollen vervuld. Hij was adjunct-directeur, (overigens de eerste mannelijke adjunct na de invoering van de basisschool, want het hoofd van de lagere school werd toen directeur en het hoofd van de kleuterschool adjunct-directeur), coördinator zorgverbreding en verhuisde vervolgens naar De Bron als intern begeleider.

Intern begeleider

De zorg voor de individuele leerling boeit hem. Hem of haar begeleiden, maar ook de ouders. Soms beslissen dat een andere oplossing gevonden moet worden. ''Het beste uit een kind halen'', noemt hij het. De invoering van het passend onderwijs heeft het niet gemakkelijker gemaakt. Hij zegt het heel voorzichtig, maar het passend onderwijs heeft nog niet het beoogde resultaat. Er wordt gezocht naar oplossingen. De CNS scholen hebben een Fonteingroep voor hulp aan deze leerlingen. Naast de Fonteingroep is er ook een Triade-groep voor hoogbegaafde kinderen.

Albert van Frankenhuyzen heeft heel wat zien veranderen. Meerdere leerkrachten voor één groep. "Het moeten er niet meer dan twee zijn." Wat niet is veranderd is het feit dat ieder kind uniek is. "Het zijn parels in Gods hand en dat is de motivatie om op school met elkaar met de kinderen te werken."

En na mei?

Van Frankenhuyzen is duidelijk: "Eerst maar eens een poosje kamperen. Dat hoeft zich nu niet tot de meivakantie te beperken. We hebben drie kinderen en elf kleinkinderen. Die vragen ook aandacht. En dan is er de organisatie Christ's Hope, waar we bij betrokken zijn. Hulp in Afrika is nodig. We gaan er weer naar toe."

Meer berichten