Marc Konings aan het woord over de uitgangspunten voor de begroting. Het was zijn 'maidenspeech' als fractievoorzitter. (Foto: Dick Baas)
Marc Konings aan het woord over de uitgangspunten voor de begroting. Het was zijn 'maidenspeech' als fractievoorzitter. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Vragen drugsoverlast en Kulturhus

door Dick Baas

Akkoord uitgangspunten begroting

Het was weer geen spectaculaire vergadering van de gemeenteraad. De Uitgangspunten programmabegroting 2020-2023 leverde weinig onderlinge discussie tussen de partijen op. De fracties konden zich met hier en daar een kritische kanttekening wel vinden in de prioriteiten. Het vragenhalfuurtje werd benut door Gemeentebelang en het CDA.

NUNSPEET - De kersverse fractievoorzitter van Gemeentebelang Marc Konings stelde in het vragenhalfuurtje dat de inwoners de drugsoverlast zat zijn. Hij vroeg het college om met concrete maatregelen te komen om de aanhoudende overlast van drugsgebruik effectiever te kunnen bestrijden. Gemeentebelang hoort steeds vaker van bewoners dat ze in toenemende mate overlast ervaren van drugsgebruik in de gemeente. Marc Konings: "Dit kan zich uiten in onder andee langdurig rondhangen op plekken die daar niet voor zijn bedoeld, luidruchtigheid, verbaal geweld en vervuiling." De plekken die genoemd worden zijn Transferium, Oranjepark, de Zandenplas en de Wiltsangh. Konings begrijpt dat de politie helaas niet alle plekken waar overlast wordt ervaren tegelijkertijd in de gaten kan houden. "Drugsoverlast is ook moeilijk te bestrijden. bij bestrijding verplaatst het probleem zich naar ander plekken." Gemeentebelang wil graag horen wat er wel mogelijk is. Burgemeester Van de Weerd gaf aan dat er op dit moment in het land diverse pilots plaatsvinden over maatregelen die de gemeenten kunnen treffen. Het college verwacht in de herfst met concrete voorstellen te kunnen komen die in de gemeente Nunspeet toepasbaar zijn.

Kulturhus
Karel van Bronswijk (CDA) vroeg naar de stand van zaken rond het Kulturhus. Daar vinden geen activiteiten plaats. Er wordt gepraat met de Oranjehof. "Maar als die gesprekken op niets uitlopen is er dan een plan B? De Joy moet de sporthal gebruiken, de Dorpsvereniging gaat naar Mennorode en de toneelvereniging naar Uddel. Dat is niet goed. Het Kulturhus heeft veel geld gekost." Van Bronswijk had al eerder vragen gesteld. "We zijn nu bijna twee jaar verder." Wethouder Leen van der Maas was kort in zijn beantwoording. Er komt in juni een voorstel in commissie en raad. En dat is een plan A, plan B is niet nodig. Karel van Bronswijk wacht het voorstel af.

Strategische aankoop

bij de begrotingswijzigingen stond een krediet van 700.000 euro voor het doen van een strategische aankoop. De dekking vindt plaats door de opbrengst van een toekomstige verkoop voor een bedrag van 500.000 euro en een onttrekking uit de Algemene Reserve van 200.000 euro. Het was behandel in de vertrouwelijke commissie Ruimte en Wonen. Raadsvoorzitter Van de Weerd deelde bij dit agendapunt mee dat het ging om Elspeterweg 38. Dat hoefde niet langer vertrouwelijk te zijn. Blijft er toch nog met een vraag. Waarom koopt de gemeente dit pand aan? Het is een woonhuis. Antwoord komt nog wel.

Meer berichten