Raadslid Marc Konings (l.) en wethouder Leen van der Maas. ( Foto: gemeente Nunspeet)
Raadslid Marc Konings (l.) en wethouder Leen van der Maas. ( Foto: gemeente Nunspeet)

Resultaten gemeente: duidelijker en begrijpelijk

door de redactie

Ook voor gemeentes is het belangrijk de prestaties te meten en deze ook eenduidig te communiceren. Dit gebeurt in de regel door het gebruiken van prestatie-indicatoren. Daarmee is het ook mogelijk de gevolgen van het beleid meetbaar te maken, trends te signaleren en waar nodig bij te sturen.

NUNSPEET - Hoewel in Nunspeet al met indicatoren wordt gewerkt zijn college en raad niet tevreden over de samenhang en bruikbaarheid daarvan en zijn deze moeilijk uit te leggen naar de inwoners en de gemeenteraad. In oktober is er een raadswerkgroep gevormd met verantwoordelijke wethouder Leen van der Maas om tot een nieuwe methodiek en opzet voor resultaatmeting te komen. Doelstelling is dat resultaten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de inwoners en beter bespreekbaar in de raad.
Onder leiding van raadslid Marc Konings, die vanuit zijn werk als adviseur bedrijven ervaring heeft met deze materie, is gewerkt aan de opzet van zes proeven binnen onder andere het sociaal beleid en de volkshuisvesting. Te denken valt aan indicatoren als percentage van het woningbouwprogramma dat is gerealiseerd en het aantal inwoners met een schuldregeling. Deze worden het lopende begrotingsjaar uitgeprobeerd en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie gaat de werkgroep in de tweede helft van dit jaar beginnen om ook alle andere beleidsgebieden van indicatoren te voorzien. De gemeente denkt hiermee een grote stap te zetten richting het beter meetbaar en stuurbaar maken van de resultaten. Er is nu veel meer samenhang tussen de indicatoren voor de verschillende beleidsvelden.
Omdat het werken met indicatoren al jaren landelijk verplicht is zijn veel gemeentes bezig met een soortgelijk initiatief. Dat het werken met indicatoren niet gemakkelijk is blijkt wel uit het feit dat Nunspeet een van de eerste gemeentes is die hiermee nu echt aan de slag gaat.
Van der Maas: "College, gemeenteraad en ambtelijke organisatie werken goed samen om de indicatoren te bepalen en middels een pilot te gaan toetsen op bruikbaarheid".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden