Er wordt veel gebouwd in Molenbeek. Maar er komen ook veel woningen via particuliere initiatieven.(Foto: Dick Baas)
Er wordt veel gebouwd in Molenbeek. Maar er komen ook veel woningen via particuliere initiatieven.(Foto: Dick Baas) (Foto: )

Veel bouwplannen in commissie

door Dick Baas

Schema commissievergaderingen

Het is elke maand (behalve in de zomervakantie) een vaste volgorde: vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Middelen, vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen, vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en afsluitend op de laatste donderdag van de maand de vergadering van de gemeenteraad.

NUNSPEET - De eerste vergadering in de maand mei is van de commissie Maatschappij en Middelen op donderdag 9 mei. Er zijn maar een paar stukken om te bespreken: het Actieplan kostenbeheersing in de Jeugdhulp en het concept Programmabegroting 2020 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De tekorten bij de Jeugdhulp lopen steeds verder op. Het beleid moet dus aangepast worden om de tekorten terug te dringen. De commissie mag zich buigen over een viertal discussie punten. Het eerste punt is hoe om te gaan met de keuzevrijheid. ruim 70 procent van de kinderen is in zorg bij twaalf aanbieders. De overige 30% is verdeeld over 76 aanbieders. Moet de keuzevrijheid dus ingeperkt worden. andere discussiepunten zijn: Hoe kijken we naar de kinderen, hoe gaan we om met zwaardere zorgvormen en hoe werken we samen in een netwerk.

Commissie Ruimte en Wonen

In de commissie Ruimte en Wonen staat de Lijst dynamisch programma woningbouw 2019/2020 op de agenda. Dat is een jaarlijks terugkerende lijst met particuliere initiatieven voor het bouwen van woningen in het kader van de beleidsnotitie Woningbouw op Maat uit 2015. Elke aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld. Gekeken wordt onder meer naar de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de stedenbouwkundige inpassing en de doelgroep waarvoor gebouwd gaat worden. Dat leidt tot een advies toewijzen of niet toewijzen.

Het totaal aantal aangemelde woningen bedraagt 172. Daarvan worden er op basis van Woningbouw op Maat 79 woningen toegewezen en op basis van het extra contingent sociale huur 83. Daarnaast zijn er 40 woningen teruggekomen uit eerdere toewijzingen. Dat zij plannen die niet gerealiseerd zijn in de jaren 2016, 2017 en 2018.

Een voorbeeld uit de lijst is het realiseren van 33 kleinschalige appartementen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Elspeterweg 12. Het zijn appartementen in de categorie sociale woningbouw met als doelgroep begeleid en beschermd wonen. Voor Nunspeterweg 86-96 is een initiatief voor vier levensloopbestendige woningen en zes rijwoningen voor starters. Het betreft functieverandering van recreatieterrein naar woningbouw.

De commissie gaat zich verder buigen over onder meer de gewijzigde plannen van zorgboerderij De Grote Wiede, over een bouwplan aan de Nachtegaalweg/Groenling in Elspeet, de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Gezondheidscentrum in Elspeet en het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2019.

Alle stukken staan op de website van de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden