‘Wel samenwerking, geen fusie met andere gemeenten!’

28 februari 2019 om 10:41 Algemeen

NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet is voorstander van samenwerken in de regio. Juist door goed samen te werken is een fusie met Elburg en Oldebroek voor de gemeente Nunspeet niet nodig. vindt het college.

Dat is de strekking van de gemeentelijke reactie op de concept-opdracht die de provincie Gelderland heeft opgesteld voor een aan te stellen verkenner, die in beeld moet brengen of en hoe de bestuurskracht in de kop van de Veluwe versterkt zou moeten worden. Het betreft de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Nunspeet.

Nunspeet plaatst kanttekeningen bij de concept-opdrachtformulering zoals die door de provincie is opgesteld. Onder andere wil Nunspeet de in de concept- opdracht genoemde ‘maatschappelijke opgaven die vragen om een snelle en adequate aanpak’ nader geduid zien. Ook geeft Nunspeet de provincie mee een verkenner aan te stellen die deskundig en ervaren is met betrekking tot verschillende mogelijke vormen van samenwerking én die bekend is met de politiek/bestuurlijke context van de regio.

Burgemeester Breunis van de Weerd: “Artikelen in de media dat de provincie Veluwse gemeenten dwingt fusies te onderzoeken hebben tot nogal wat vragen en reacties geleid. En daarom hecht ik er aan te benadrukken dat dit wat ons betreft niet aan de orde is. Eerder is al vastgesteld dat het met de bestuurskracht in Nunspeet wel goed zit. Ook hechten wij erg aan de bestuurlijke nabijheid in de samenleving. Uiteraard doen wij constructief mee aan het onderzoek. En we gaan de al bestaande regionale samenwerking verder uitbouwen. Maar een gemeentelijke fusie vinden wij voor de gemeente Nunspeet onwenselijk en onnodig!”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie