Deze locatie van supermarkt Emté wordt door de gemeente aangekocht voor de aanleg van een tunnel. (Foto: Dick Baas)
Deze locatie van supermarkt Emté wordt door de gemeente aangekocht voor de aanleg van een tunnel. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Donderdag gemeenteraad weer bijeen

door Dick Baas

Eerst defilé avondvierdaagse

Met opening en sluiting telt de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad vijftien punten. Daaronder zitten drie 'hamerstukken'. Een 'moeilijke' avond zal het niet worden. Over de te bespreken onderwerpen is wel overeenstemming, zo is in de commissievergaderingen gebleken. In verband met het defilé van de avondvierdaagse begint de vergadering om 20.00 uur.

NUNSPEET - Een wat opvallend puntje is de Bekrachtiging geheimhouding. In de commissie Ruimte en Wonen was de leden geheimhouding opgelegd met betrekking tot de aankopen van de Emté-locatie, Apeldoornseweg 80 en percelen grond aan de Uddelerweg. Dit is gebeurd vanwege het financieel en economisch belang van de gemeente. Het opleggen van geheimhouding moet volgens de wet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigd worden.

De aankopen in Elspeet zijn ten behoeve van de bedrijvenlocatie Elspeet. Voor de Apeldoornseweg wordt een krediet beschikbaar gesteld van 1.500.00 euro en voor de gronden aan de Uddelerweg 443.000 euro. De bedragen worden gedekt uit de nog op te stellen grondexploitatie Bedrijvenstrip Elspeet.

Voor de strategische aankoop van de Emté-locatie Stationsomgeving wordt een bedrag beschikbaar gesteld van 2.950.000 euro. voor een bedrag van 1,2 miljoen euro wordt de aankoop geactiveerd en de kapitaallasten gedekt uit het krediet voor het project Stationsomgeving. De overige 1.750.000 euro worden onttrokken aan de Nuon-gelden. Ook wordt bij de begrotingswijzigingen voorgesteld een deel van het terrein Stroopstok te verkopen voor 150.000 euro en dit ten gunste van het krediet locatie Stroopstok te brengen.

Huisvestingsverordening

De vaststelling Huisvestingsverordening 2019 (tijdelijke versie) is een hamerstuk. De Huisvestingswet 2014 geeft aan dat het alleen mogelijk is om op gemeenteniveau in een huisvestingsverordening regels te stellen voor de schaarse huurwoonruimte. Regionale spelregels zijn niet meer toegestaan. Er is gestart met een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Overleg daarover is nog niet afgerond. Maar omdat wettelijk de huidige verordening per 1 juli 2019 afloopt, wordt nu een tijdelijke versie vastgesteld.

Grondexploitatie

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties is ook een jaarlijks terugkerend agendapunt met veel cijfers. De verliezen op de grondexploitaties Molenbeek, Weversweg, Elspeet Noordwest en het facilitaire deel van De Kolk worden vastgesteld en verwerkt. De reserve grondexploitatie kan gevuld worden met 1.621.000 euro winst op het project De Kolk. De financiele gevolgen worden verwerkt in de jaarrekening 2018.

Verder praat de gemeenteraad onder meer nog over de Lijst dynamisch programma woningbouw 2019/2020 en de Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023.

Meer berichten