Als alle plannen doorgaan krijgt de woonwijk Molenbeek een supermarkt met daarboven 30 woningen. (Foto: Dick Baas)
Als alle plannen doorgaan krijgt de woonwijk Molenbeek een supermarkt met daarboven 30 woningen. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Bouwen bij 't Hul Noord en Kijktuinen

door Dick Baas

Commissie Ruimte en Wonen 11 juni

De vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen op dinsdag 11 juni kan heel interessant worden. Aan de orde komen de concept-structuurvisies voor 't Hul Noord en de Kijktuinen Nunspeet, de bouw van een supermarkt met sociale woningbouw in Molenbeek en het principeverzoek tandartspraktijk en sportschool aan de Elburgerweg.

NUNSPEET - Het college van B&W heeft twee concept structuurvisies opgesteld. Eén voor het plan 't Hul Noord en één voor de locatie Kijktuinen. Het voorstel is om voor beide visies een inspraakprocedure en starten en de nodige onderzoeken te doen. Na de inspraakreacties en de resultaten van de onderzoeken zullen de structuurvisies in het najaar aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Naar verwachting is de woonwijk Molenbeek in 2023 volledig ingevuld. Locatie 't Hul Noord is dan volgens het gemeentebestuur de volgende locatie waar mogelijk 450 tot 500 woningen gerealiseerd kunnen worden.

De locatie Kijktuinen aan de Kienschulpenweg kan deels gebruikt worden voor woningbouw. Het zal dan gaan om maximaal 100 woningen voor verschillende doelgroepen (jongeren, senioren, starters en zorg). Het achterste deel wordt gereserveerd voor de toekomstige uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. De huidige begraafplaats heeft nog voor ongeveer 25 jaar 'ruimte'. Tot aan die tijd zou deze ruimte van 1 hectare tijdelijk gebruikt kunnen worden voor de plaatsing van zonnepanelen. De panelen liggen relatief besloten tussen de houtsingels en hebben daarom een geringe impact op het omliggende landschap.

Supermarkt Molenbeek

De huidige eigenaar van Laan 68-70 heeft belangstelling voor de gronden bij de entree van de wijk Molenbeek, waar aanvankelijk het zwembad was gedacht. Hij wil daar een supermarkt realiseren met 30 appartementen. Het gaat om sociale huurwoningen. Ook de locatie aan de Laan wordt ingevuld met woningbouw. De plannen voor verplaatsing supermarkt aan het Wezenland en de woningbouw aan de Laan worden in samenhang bezien.

Tandartspraktijk en sportschool

De commissie Ruimte en Wonen krijgt ook een plan voorgeschoteld voor de bouw van een tandartspraktijk en een sportschool aan de Elburgerweg. Het perceel valt in het bestemmingsplan Molenbeek en heeft een agrarische bestemming. De tandartsenpraktijk krijgt tien behandelkamers. De sportschool heeft een bvo van ongeveer 970 m2. Er worden 49 parkeerplaatsen gerealiseerd die gebaseerd zijn op de openingstijden van de sportschool en de tandarts. De groenstrook aan de kant van de Elburgerweg blijft behouden. De toegangsweg bij Knulst wordt verbreed. Daarvoor moeten wat struiken wijken, maar er komen bomen voor terug.

Het gaat bij tandarts en sportschool niet om nieuwvestigingen maar om verplaatsingen.

Meer berichten