Voor handhaving is een uitvoeringsprogramma waarin jaarlijks prioriteiten worden gesteld. Een willekeurig plaatje. (Foto: Dick Baas)
Voor handhaving is een uitvoeringsprogramma waarin jaarlijks prioriteiten worden gesteld. Een willekeurig plaatje. (Foto: Dick Baas)

Kop van de Veluwe, HUP en parkeren

door Dick Baas

Commissie Algemeen Bestuur

De drie raadscommissies vergaderen meestal volgens een vast patroon. Eerst de commissie Maatschappij en Middelen, dan de commissie Ruimte en Wonen en de commissie Algemeen Bestuur sluit de trits af. De commissie Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters van de zes fracties in de gemeenteraad. donderdag 13 juni komt de commissie bijeen.

NUNSPEET - Er staan drie bespreekpunten op de agenda. De rondvraag levert vaak ook de nodige vragen op. Het eerste agendapunt is de Conceptopdracht Verkeninning Kop van de Veluwe. De provincie heeft de gemeenteraad om input gevraagd voor de opdracht aan een verkenner die namens Gedeputeerde Staten tezamen met de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet een verkenning moet gaan starten naar de 'opgaven van de toekomst'. De kern van de opdracht ligt bij de vraag welke (boven) regionale ontwikkelingen en (toekomstige) opgaven zien de gemeente en de provincie. Hoe staat het met de bestuurskracht van de gemeenten. Daarbij is ook het woord fusie van gemeenten gevallen. Artikelen daarover in de media hebben vragen en reacties opgeroepen. Het Nunspeetse college heeft al aangegeven dat het met de bestuurskracht in Nunspeet wel goed zit. Regionale Samenwerking is nodig, een fusie niet. "Wij hechten erg aan bestuurlijke nabijheid in de samenleving". De reacties van de vijf gemeenten worden verzameld, waarna een definitieve opdracht vastgesteld kan worden. In de Kop van de Veluwe doet de gemeente Epe niet mee aan deze verkenning.

HUP

De commissie Algemeen Bestuur buigt zich ook over het Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) 2019. Dit gebeurt op verzoek van de fractie Gemeentebelang. In dit programma worden jaarlijks de prioriteiten aangegeven voor de handhaving van de fysieke leefomgeving. Het gaat dan om vier taakvelden: APV/Drank en Horeca/Bijzondere Wetten, Bouwen en Ruimtelijke ordening, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid. Bij dit onderwerp komt ook de verantwoording van het HUP 2018 aan de orde. Zo waren er in 2018 45 controles op evenementenvergunningen, 25 controles op het Beleid uitstalling van waren, 41 controles Drank- en Horecavergunningen, gevolgd door 10 hercontroles. De boa's schreven 329 proces-verbalen uit.

Bij de doelstelling Openbare Orde, Veiligheid en Ruimte werden drie dagdelen per week controles uitgevoerd op parkeren, waarbij de nadruk lag op het centrumgebied en aandacht voor oneigenlijk gebruik invalidenparkeerplaatsen. Overlast hondenpoep kreeg twee dagdelen per week en aan het toezicht op kleine ergernissen werd één dagdeel per week besteed. Deze onderdelen komen ook in 2019 weer aan de orde. Het HUP 2019 geeft ook een aantal ontwikkelingen aan, waar aandacht aan moet worden geschonken, bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten en gevelcontroles op industrieterreinen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden