Een van de zeven gespreksgroepen had  de warme zaal verwisseld voor de tuin. Raadslid Pieter-Jan van Rossen luistert mee. Foto Dick Baas
Een van de zeven gespreksgroepen had de warme zaal verwisseld voor de tuin. Raadslid Pieter-Jan van Rossen luistert mee. Foto Dick Baas (Foto: )

Toerisme in Nunspeet: lust of last?

door Dick Baas

Op bezoek bij bijeenkomst GB

Is toerisme een lust of een last? Hoe ervaren in de gemeente Nunspeet inwoners en belanghebbenden het toerisme? Gemeentebelang wil graag weten wat de ervaringen zijn en organiseerde een themabijeenkomst in Villa Vennendal. Daarvoor was een goede belangstelling. In zeven gespreksgroepen kwamen meerdere thema's aan de orde met diverse uitkomsten.

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet is druk doende met de invulling van een visie ten aanzien van recreatie en toerisme. Gemeentebelang vindt het belangrijk daar de inwoners bij te betrekken. Nunspeet heeft 1,2 miljoen overnachtingen per jaar. Dat is meer dan Arnhem en Nijmegen samen. Een vraag is dan of er meer of minder toeristen naar de gemeente Nunspeet moeten komen. Hoe vind je een goede balans tussen inwoners, (recreatie)ondernemers en toeristen? De avond werd ingeleid door wethouder Marije Storteboom, Corina Methorst-van de Pol, manager Nunspeet uit de Kunst en Ivo Gelsing, regiomanager van de Recron Gelderland. Gelsing gaf aan dat Nunspeet zich moet richten op famile- en dagtoerisme. "Andere doelgroepen moeten we niet stimuleren". Wat is het geheim van Nunspeet, dat de winkelstand blijft floreren?

Zeven stellingen

Voor de discussie waren er zeven stellingen. Inwoners en toeristen zijn even belangrijk voor de gemeente Nunspeet. Toerisme is geen doel, maar een middel. Nunspeet moet de hoofdstad van Noord-Veluwe worden. De recreatiedruk op onze natuur en infrastructuur is te groot. Nunspeet kan en moet het hele jaar door interessant zijn voor toeristen. Nunspeet is een sterk merk en dat moeten we behouden. Nunspeet is de achtertuin van Amsterdam, daar moeten we ons aanbod op richten.

Er werd stevig gediscussieerd en elke groep trok wel een paar conclusies.

Zo werd gesteld dat het aanbod van Nunspeet niet afgestemd is op het internationale toerisme. Nunspeet moet de internationale toerist laten zien wat Nunspeet is. Een andere opmerking was dat Nunspeet zich kan profileren als hotelaccommodatie. Van hieruit gaat de toerist wel naar Giethoorn en andere attracties.

De meningen waren wat verdeeld over de vraag of het te vol of te druk is in Nunspeet. Het is veel te druk in het bos en dat is niet goed voor de natuur. De infrastructuur in het centrum van Nunspeet is niet geschikt om deze aantallen toeristen te verwerken. Het is zo niet leefbaar voor de eigen inwoners.

Nunspeet is een sterk merk. Maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Daar moet dan wel naar gehandeld worden. Aan de andere kant: je wel meebewegen met de wensen van de recreant en op tijd aanpassen.

Vervolg

De uitkomsten van de avond worden verwerkt door Gemeentebelang en vervolgens aangeboden aan wethouder Marije Storteboom. Vervolgbijeenkomsten zijn mogelijk.

Meer berichten