Nunspeetse stichting helpt Moldavische kinderen

NUNSPEET - Veel Nederlandse kinderen gaan na schooltijd naar de BSO, de buitenschoolse opvang. De reden dat kinderen daar naar toegaan staat is schril contrast met de kinderen die in Moldavië naar het kinderdagcentrum gaan. Voor de in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen is het dagcentrum een toevluchtsoord. Ze zijn welkom en krijgen de liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen in hun jonge leven. Het is een vertrouwde veilige plek die absoluut noodzakelijk is voor een zeer grote groep kwetsbare kinderen.
In Moldavië groeien duizenden kinderen op in een onveilige leefomgeving. Ouders gaan naar het buitenland om geld te verdienen en laten hun kinderen achter bij familie of buren die zelf amper geld hebben om in eigen levensonderhoud te voorzien. Zij zijn de achtergelaten kinderen liever kwijt dan rijk. De kinderen zijn ongewenst en daar worden ze elke dag mee geconfronteerd. Ook zijn er kinderen die door de ouders in de steek gelaten worden en zich maar moeten zien te redden. Thuis opgroeien met ouders betekent niet vanzelfsprekend een onbezorgde jeugd. Door de zeer slechte omstandigheden ontvluchten ouders de realiteit van alledag en zoeken hun heil in de drank. De kinderen hebben te maken met agressiviteit, verwaarlozing en mishandeling. Ze krijgen amper te eten en worden gedwongen op eigen benen te staan.
Voor deze in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen, zet Mensenkinderen, gevestigd in Nunspeet, in samenwerking met lokale kerken dagcentra op. Het is een vertrouwde veilige plek waar kinderen na schooltijd naar toe kunnen gaan. Vrijwilligers ontvangen de kinderen met open armen. Ze zijn welkom en krijgen de warme liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen. Elke dag is er een warme maaltijd en er wordt met aandacht geluisterd naar de ervaringen die de kinderen meemaken. Er is tijd voor een spelletje, een knutselwerkje of gewoon lekker buiten spelen. Het dagcentrum is een toevluchtsoord en noodzakelijk en onmisbaar voor deze kwetsbare kinderen.
Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.
Meer informatie: http://www.mensenkinderen.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden