Sprekers voor de bus van 'Nieuws en Co'.
Sprekers voor de bus van 'Nieuws en Co'.

Recreatie Nunspeet onderwerp op Radio 1

NUNSPEET - Maandagmiddag 29 juli is er bij Radio 1 tussen vier en vijf uur in het programma 'Nieuws en Co' gesproken over recreatie op de Veluwe en met name in Nunspeet. Als organisator van de themabijeenkomst 'Toerisme: lust of last', wat ook de aanleiding van de uitzending was, was Gemeentebelang samen met andere belanghebbenden uitgenodigd om de lusten en lasten van het toerisme te bespreken. De uitzending was onderdeel van een reeks van vijf waarin aandacht besteed wordt aan vijf toeristische gebieden in Nederland.
De opname vond plaats bij Camping Samoza. Samen met fractievoorzitter Marc Konings hebben diverse belanghebbenden, zoals de campingeigenaar, Staatsbosbeheer en inwoners uit Nunspeet, hun visie gegeven ten aanzien van de ontwikkelingen van recreatie en toerisme op de Veluwe. Daarnaast werd ook gasten van de camping nog gevraagd naar hun mening ten aanzien van het toeristisch aanbod.
Door de deelnemers werd met name gezocht naar de balans tussen de met toerisme verbonden belangen: de leefomgeving van de inwoners, de economie en het natuurbehoud. De vragen of de natuur teveel te leiden heeft onder het toerisme en of Nunspeet vol is kwamen centraal te staan. Hoewel hier geen eenduidig antwoord voor te formuleren bleek, was de rode lijn toch wel dat Nunspeet natuur nodig heeft om aantrekkelijk te blijven voor de inwoners en toeristen. Om deze aantrekkingskracht te blijven houden en om ook verantwoord met de natuur om te gaan moeten diverse partijen goed moeten nadenken op welke wijze de negatieve gevolgen van toerisme, zoals het verlies van flora en fauna, waar mogelijk moeten zien te beperken.

Meer berichten