Het logo zit op de schoolgebouw aan de Albert Neuhuyslaan. De leerlingen kunnen na de vakantie komen. (Foto: Dick Baas)
Het logo zit op de schoolgebouw aan de Albert Neuhuyslaan. De leerlingen kunnen na de vakantie komen. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Junior College heeft nieuwe locatie

Dick Baas

In afwachting van de nieuwbouw

Het leegstaande schoolgebouw van De Arend aan de Albert Neuhuyslaan in Nunspeet heeft na de zomervakantie weer nieuwe bewoners. Het Junior College heeft al zijn intrek in de school genomen. Hoe lang het college zal blijven hangt af van de snelheid waarmee de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

NUNSPEET - Het is zomerreces bij de gemeente Nunspeet, maar de besluitenlijsten van het college van B&W geven nog voldoende stof om zaken eens wat uitvoeriger toe te lichten. Zo gaat het college niet meewerken aan het principeverzoek om aan de Kolmansweg 8 om een bedrijfswoning te gaan herbestemmen als woning. En het college neemt een brief voor kennisgeving aan waarin de nieuwe merknaam en logo voor het regionaal openbaar vervoer in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland wordt voorgesteld bij de nieuwe concessieperiode in 2020. Die merknaam wordt 'RRReis met ons mee'.

Juniorcollege

Zo is ook onlangs het juridisch eigendom van de school voor speciaal basisonderwijs De Arend via de gemeente overgegaan naar het Junior College.

Het Juniorcollege was gehuisvest aan de Elspeterweg. De huurovereenkomst heeft een looptijd tot 31 augustus 2019 met een optie tot verlenging voor een jaar. De maandelijkse huurtermijn bedraagt afgerond 8400 euro (100.000 euro op jaarbasis). veel geld en daarom is er de afgelopen periode gekeken naar een alternatieve en goedkopere oplossing.

Dat alternatief is gevonden in de vrijgekomen locatie van De Arend. Deze school was per 1 augustus 2018 ingetrokken bij speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs De Wingerd aan de Oosterlaan.

Wat is het Junior College?

Het Junior College biedt onderwijs aan kinderen tussen de 10 en 14 jaar en bestaat uit een onderbouw (groep 7 en 8 van het speciaal onderwijs) en een bovenbouw van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het Junior College Nunspeet is een initiatief van het Nuborgh College en de Dr. A. Verschoorschool. Kleinschaligheid is een van de kenmerken van het Junior College. De groepsgrootte is dan ook 10 tot 15 leerlingen. Door de unieke samenwerking tussen onderbouw en bovenbouw wordt passend onderwijs geboden.

In het Strategisch huisvestingsplan is nieuwbouw voor het Junior College opgenomen. Die plannen zijn in voorbereiding. De school is bouwheer en werkt met de architect die de Veluvine heeft ontworpen aan plannen voor nieuwbouw/uitbreiding van de Veluvine. Daarvoor is grond beschikbaar.

Aanpassingen

Er is gekeken naar noodzakelijke aanpassingen van het gebouw voor tijdelijke huisvesting. Er is een verdeling wat de school en wat de gemeente moet betalen. De kosten voor de gemeente zijn afgerond 17.500 euro. De school heeft kan met dit budget de aanpassingen uitvoeren. Omdat voor de Elspeterweg voor huur die niet betaald hoeft te worden nu ruimte is van 33.600 euro, zijn de aanpassingen gedekt.

Meer berichten