Boskap in Vierhouten. (Foto: Marc Konings)
Boskap in Vierhouten. (Foto: Marc Konings)

Gemeentebelang blijft bomenkap intensief volgen

NUNSPEET - Gemeentebelang heeft onlangs vragen gesteld aan het college met betrekking tot de bomenkap. Al geruime tijd ontvingen zij signalen van inwoners over het kappen van bomen op zowel grond van de gemeente als van Staatsbosbeheer. Er wordt op diverse plekken flink gekapt en daarbij wordt vaak zwaar materieel gebruikt. Dit heeft veelal flinke vernieling van de bodem tot gevolg. Een recent voorbeeld is te vinden in het Vierhouterbos en de Noorderheide. Dit alles in het kader van onderhoud en het versterken van biodiversiteit. Dit beeld staat voor de inwoners en Gemeentebelang in schril contrast met zorgen die natuurbeheerders uiten: het gaat niet goed met de natuur op de Veluwe en de biodiversiteit staat onder druk. Het is zelfs zo dat recreanten worden omgeleid om kwetsbare delen van het bos te ontzien.
In reactie op de vragen van Gemeentebelang geeft het college aan niet op de hoogte zijn van de hoeveelheid en wijze van bomenkap en in principe hier ook niet bij betrokken hoeft te worden. Pas als gehandeld wordt buiten de wettelijke kaders of in strijd met natura 2000 wordt bij de provincie en gemeente een vergunning aangevraagd.
Staatsbosbeheer nodigt regelmatig de gemeente en andere betrokkenen uit om te praten over het bosbeheer. Gemeentebelang begrijpt dat het kappen van bomen in het kader van onderhoud en versterken van biodiversiteit soms nodig is. Echter de mate waarin bomenkap wordt toegepast en vooral de manier waarop roept vragen op. Om goed naar de inwoners te kunnen communiceren ten aanzien van het nut en noodzaak van bomenkap en de wijze waarop deze plaatsvind is begrip essentieel. Vandaar dat Gemeentebelang binnenkort in een werkbezoek aan Staatsbosbeheer dit onderwerp nogmaals aan de orde gaat stellen.

Meer berichten